Jordan - vanligste etnisitet
Dette er de mest vanlige etnisitetene i Jordan, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg et annet land
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere i Jordan som har den etnisiteten.
Vis alle etnisiteter