Fødsel, ekteskap og død
NY
Du kan endre kategori eller samling
Navn
Født
Ekteskap
Død
Legg til detaljer
Bosted
Far
Mor
Ektefelle
Nøkkelord
Mer
Match alle kriterier nøyaktig
Nullstill skjema
Søk i Fødsel, ekteskap og død
Navn
Født
Ekteskap
Død
Legg til detaljer
Bosted
Far
Mor
Ektefelle
Nøkkelord
Mer
Nullstill skjema
CollectionCategoryDescriptionImage
Fødsel, ekteskap og død
Fødsels-, ekteskaps- og dødsregistre, de viktigste slektsforskningskildene, er uvurderlige for ditt slektssøk. Disse ble nedskrevet omtrent samtidig med hendelsen, og regnes derfor som mer nøyaktige enn andre type registre. Slike kilder inneholder informasjon om f.eks. hendelsesdato og -sted, foreldrenes navn, yrke og bosted. <br><br> Du finner ikke bare informasjon om en spesiell slektning, men også ofte om andre nære slektninger. For eksempel vil fødsels- og ekteskapsregistre inkludere foreldrenes navn, og skilsmisseregistre med barnas navn.