Midtøstlig etnisitet - topp land
Midtøstlig etnisitet er vanlig i følgende land, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen etnisitet
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere med Midtøstlig etnisitet i det landet.
Vis alle land
Midtøstlig etnisitet
Levanten, en region i det østlige Middelhavet, er hjemstedet til de som snakker arabisk, hebraisk, arameisk og andre semittiske språk. Dette er også fødestedet til alle abrahamreligionene. Muslimske erobringer av Levanten i det 7. århundret førte til utbredt tilslutning til islam og bruk av det arabiske språket, mens mindre grupper av kristne, jøder, drusere, yazidier og andre også var til stede. Midtøstens folk har emigrert over hele verden, med betydelige bosetninger i Europa og Amerika. Med sin historie, som strekker seg tilbake til de tidligste menneskelige bosetninger, er Midtøsten kjent som sivilisasjonens krybbe. Jeriko, med spor av bosetting fra 9000 f.Kr., er den tidligste kjente byen. Regionen er også sannsynlig stedet der de tidligste former for menneskelig landbruk, komplekse styresett og noen av de tidligste skriftlige kilder vi har til dags dato, oppsto.