Vestasiatisk etnisitet - topp land
Vestasiatisk etnisitet er vanlig i følgende land, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen etnisitet
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere med Vestasiatisk etnisitet i det landet.
81.7%
79.3%
69.2%
66.9%
60.3%
Vis alle land
Vestasiatisk etnisitet
Befolkningen i regionen som strekker seg fra dagens Iran og Tyrkia kan stort sett spore deres genetiske arv tilbake til de gamle perserne og etnisk tyrkiske folkeslag. De gamle perserne var nomader som kom inn i regionen i det 10. århundret f.Kr., mens Tyrkia i forhistorisk tid var hjem for tidlige jegere og samlere og ble etter hvert hellenisert av Aleksander den Store. De dominerende kulturene og språkene i Vest-Asia er persisk, tyrkisk, kurdisk og arabisk, og de største religiøse gruppene er islam (shia og sunni) med etniske og religiøse minoriteter som kristne, jøder, zoroastere, jesidier og bahaier. Det persiske teppet er en velkjent del av den lokale kulturen. Iranerne var de første mennesker i historien som vevde tepper, og i dag produserer de flere matter og tepper enn resten av verden til sammen. Mange historikere kobler også menneskerettighetenes fødsel til denne regionen, med Kyrossylinderen fra det persiske Akamenideriket som regnes som verdens eldste erklæring om universelle menneskerettigheter.