Død, begravelse, gravplass og nekrologer

Dødsattester representerer en av de viktigste kildene til familieinformasjon. De blir gjerne utstedt få dager etter dødstidspunktet, og inneholder mange detaljer om personens liv. Mange ganger inneholder de opplysninger om alder, fødested, foreldres navn og fødested og dødsårsak.

En viktig, men ofte uteglemt opplysning, er begravelsesbyråets navn. Byrået har ofte arkivert data som kommer i tillegg til dødregistrene. Navnet på den som fremskaffet informasjon knyttet til dødsattesten kan også sette deg på sporet av nye slektninger.

Navn

Født

Beregn
Var omtrent år gammel i Beregn
Vennligst skriv inn en gyldig alder
Vennligst skriv inn et gyldig årstall

Død/Begravelse

Bosted

Nøkkelord

Eksempler: snekker eller "SS Anglia"

Nullstill skjema