Kart
NY
Du kan endre kategori eller samling
Navn
Født
Legg til detaljer
Nøkkelord
Mer
Match alle kriterier nøyaktig
Nullstill skjema
Søk i Kart
Navn
Født
Legg til detaljer
Nøkkelord
Mer
Nullstill skjema
CollectionCategoryDescriptionImage
Kart
Historiske kart bidrar sjelden med kobling mellom generasjonene. Men de kan imidlertid være en viktig ressurs hvis du vil vite mer om et bestemt sted på et gitt tidspunkt. <br><br> Bruk disse databasene for å påvise nøyaktig hvor dine forfedre bodde, og kast litt lys over nabolag og omkringliggende områder. Ved å bruke kart sammen med andre kilder, som f.eks. folketellinger, kan kanskje hjelpe deg med å oppspore "savnede personer" i ditt slektstre.