Utah - vanligste etnisitet
Dette er de mest vanlige etnisitetene i Utah, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen delstat i USA
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere i Utah som har den etnisiteten.
Vis alle etnisiteter