Østeuropeisk etnisitet - topp land
Østeuropeisk etnisitet er vanlig i følgende land, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen etnisitet
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere med Østeuropeisk etnisitet i det landet.
Vis alle land
Østeuropeisk etnisitet
Folk med østeuropeisk avstamming kan følge sine røtter til Russland, Ukraina, Polen, Ungarn, og landene omkring. Tidlig i vår tidsregning var regionen i stor grad befolket av slaviske og baltiske stammer, og etter hvert med romersk, mongolske og ottomanske invasjoner. Som bro mellom Europa og Asia har regionen vært episenteret for rik kulturell diffusjon; kunst og vitenskap blomstret på tross av ugjestmildt klima og politiske omveltninger i løpet av de siste par århundrer. Øst-Europa har lenge vært ansett som et viktig senter for store trender innenfor scenekunst, som fødestedet til russisk ballett og moderne skuespill. Russerne sto for ingeniørkunst, som for eksempel bygging av verdens lengste jernbanelinjen for hundre år siden – Den transsibirske jernbanen – og vitenskapelige gjennombrudd, som å være først til å sende et menneske ut i verdensrommet i 1961. Som følge av sovjetiske nasjonalisme har Øst-Europa opplevd en betydelig intern utvandring. Etter kommunismens fall på begynnelsen av 1990-tallet er det nå betydelige østeuropeiske diasporaer over hele Europa og i Nord-Amerika.