Skandinavisk etnisitet - topp land
Skandinavisk etnisitet er vanlig i følgende land, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen etnisitet
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere med Skandinavisk etnisitet i det landet.
87.6%
84.2%
73.8%
Vis alle land
Skandinavisk etnisitet
Skandinavia er en region i Nord-Europa som omfatter Sverige, Norge og Danmark. Skandinaviske personer deler en felles nordgermansk arv. Germanske stammer i antikken reiste sørover til kontinentet langs handels-, fiske- og erobringsruter, og til slutt kolliderte de med romerne. Migrering fra Skandinavia til andre deler av Europa startet flere århundrer senere. I middelalderen forlot Vikingene - Norske sjøfarende som raidet og handlet fra Skandinavia og over store områder i Europa - og etterlot seg sine gener over hele kontinentet. Vikingene reiste også vestover til Grønnland og videre inn i et område av kystnære Nord Amerika som de nådde i det 10. århundre og kalte det Vinland (dette kan referere ti Newfoundland). Folk med skandinavisk etnisitet bosatte seg også på Færøyene og Island, der de dannet et meget isolert, endogenisk samfunn. På slutten av 1800-tallet emigrerte flere millioner skandinavere til Nord Amerika og skandinavisk kulturelle innflytelsen er tydelig i Midtvesten, der mange i lokalbefolkningen bærer skandinaviske etternavn. Gammel norrøn mytologi er også blitt en del av det vanlige engelske språket; De fleste dager i uken på engelsk er oppkalt etter gamle nordiske guder. For eksempel er onsdag oppkalt etter at Odin og torsdag kommer fra Thor, tordenguden.