Papuansk etnisitet - topp land
Papuansk etnisitet er vanlig i følgende land, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen etnisitet
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere med Papuansk etnisitet i det landet.
Papuansk etnisitet
Papuanere er urbefolkningen på Ny Guinea. Papua Ny Guinea er hjem for over tusen forskjellige stammegrupper (og like mange språk) som deler enkelte slektsrøtter tilbake til de tidligste beboerne på øya, i tillegg til det austronesiske folket som migrerte til området for flere tusen år siden. Enkelte papuanske stammer ble ikke kontaktet før på 1970-tallet, og selv i dag er det flere som holder seg isolert fra den store, vide verden. Et spesielt element i den papuanske kulturen er sing-sing-festen, der forskjellige stammer møtes for å danse og synge i flotte kostymer og med kroppsmaling, for å vise de forskjellige gruppenes adskilte kulturer. Sing-sing har lenge vært en mulighet for kulturell utveksling, opprettelse av allianser og å løse disputter mellom forskjellige grupper.