Nederland - vanligste etnisitet
Dette er de mest vanlige etnisitetene i Nederland, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg et annet land
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere i Nederland som har den etnisiteten.
Vis alle etnisiteter