Australia - vanligste etnisitet
Dette er de mest vanlige etnisitetene i Australia, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg et annet land
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere i Australia som har den etnisiteten.
Vis alle etnisiteter