Illinois - vanligste etnisitet
Dette er de mest vanlige etnisitetene i Illinois, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen delstat i USA
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere i Illinois som har den etnisiteten.
Vis alle etnisiteter