Alaska - vanligste etnisitet
Dette er de mest vanlige etnisitetene i Alaska, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen delstat i USA
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere i Alaska som har den etnisiteten.
Vis alle etnisiteter