New Hampshire - vanligste etnisitet
Dette er de mest vanlige etnisitetene i New Hampshire, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen delstat i USA
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere i New Hampshire som har den etnisiteten.
Vis alle etnisiteter