Maryland - vanligste etnisitet
Dette er de mest vanlige etnisitetene i Maryland, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen delstat i USA
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere i Maryland som har den etnisiteten.
Vis alle etnisiteter