Personvernerklæring for MyHeritage

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 08. september 2020.
Har du ikke gått igjennom den etter denne datoen, vennligst gjør det nå.

Den Norsk oversettelsen av retningslinjene for personvern er ikke den gjeldende versjonen. Den tjener kun det formål og gjøre informasjonen lettere forstått. Den Engelsk versjon av retningslinjene for personvern er den juridisk gjeldende versjonen.


SAMMENDRAG AV PERSONVERNERKLÆRING

Hvem er vi?

MyHeritage er et selskap med hovedkontor i Israel, rettet direkte mot forbrukere. MyHeritage utvikler tjenester for forskning i familiehistorikk, DNA-testing og genetisk helsetesting.

Våre sentrale prinsipper for personvern

MyHeritage ble stiftet i 2003 og har hatt trofaste brukere i 17 år. MyHeritage bryr seg sterkt om personvernet til brukerne deres og deres personlige data, og har som fremste prioritet å vise seg verdig deres tillit.

MyHeritage har aldri solgt eller lisensiert personlige data (som kundenavn, e-postadresser, boligadresser og slektstrær) og vil aldri gjøre det. MyHeritage har aldri solgt eller lisensiert genetiske data eller helsedata, og vil aldri gjøre det uten uttrykkelig informert samtykke fra en kunde. MyHeritage vil aldri under noen omstendigheter gi data til forsikringsselskaper. MyHeritage forbyr bruk av sine DNA-tjenester i forbindelse med rettshåndhevelse.

Brukere kan når som helst slette sine data fra MyHeritage. Sletting er permanent og ugjenkallelig.

Hvis noe av betydning endres i denne personvernerklæringen, vil vi informere deg via e-post.

Hvilken informasjon innhenter vi om deg?

Vi innhenter informasjon vi anser som nødvendig for våre legitime forretningsinteresser, for å gi deg vår tjeneste (som beskrevet i våre Retningslinjer og betingelser) som beskrevet under:

Informasjon du deler direkte med oss. Informasjon du oppgir for eksempel når du melder deg på tjenesten, oppretter et slektstre eller søker i slektshistorikken din med tjenesten, kommuniserer med vårt kundestøttepersonale, fyller ut et spørreskjema eller en undersøkelse på nettstedet vårt, og så videre.

Informasjon fra offentlige og historiske dokumenter. Vi digitaliserer slike dokumenter selv eller lisensierer dem fra arkiver og andre kilder, for å opprette innhold som genealoger trenger. Disse dokumentene kan inkludere offentlig informasjon om deg.

Informasjon fra DNA-tjenestene våre. Hvis du kjøper vår DNA-test eller laster opp ditt DNA-data til nettstedet vårt, tar vi ut ditt DNA fra DNA-prøven din eller bruker de opplastede DNA-resultatene dine, behandler dem og utfører genetisk analyse for å gi deg våre DNA-tjenester.

Informasjon vi mottar når du bruker tjenestene våre. Vi samler inn informasjon om din atferd på nett ved hjelp av automatiserte datainnsamlingsteknologier (som informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt og for at du skal forstå hvordan tjenestene våre brukes. Se våre Retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.

Hvordan bruker vi dine personlige opplysninger?

For å tilby deg våre tjenester. Dette inkluderer visning av slektstreet ditt som sammenligner slektstreet ditt med andre for å tilby deg Smart Matches™, sammenligner slektstreet ditt med historiske dokumenter for å tilby deg Record Matches, og sammenligner dine DNA-data med andre brukere for å tilby deg DNA-treff, og gi deg DNA-rapporter, og så videre.

For å kommunisere med deg om tjenesten.

For å markedsføre tjenesten til deg, som du kan trekke deg fra når som helst.

For interne virksomhetsformål, for å forbedre og utvikle nye produkter og tjenester, for å utføre interne dataanalyser, analysere bruken av nettstedet for å forbedre kundeopplevelsen eller vurdere reklamekampanjene våre.

For intern og ekstern forskning med ditt samtykke. Hvis du velger frivillig å delta i forskningen vår og samtykker i vår informert samtykkeavtale for DNA.

Vil MyHeritage oppgi noen av dine personlige opplysninger til tredjeparter?

Personlige opplysninger gitt av deg, blir aldri solgt eller lisensiert. Vi vil aldri selge eller lisensiere DNA-informasjon eller helseinformasjon til noen tredjeparter uten ditt uttrykkelige informerte samtykke. Vi vil aldri under noen omstendigheter selge eller lisensiere noen opplysninger til forsikringsselskaper.

Vi vil ikke gi informasjon til politimyndigheter med mindre det er pålagt ved gyldig rettskjennelse eller stevning for genetisk informasjon.

Vi vil ikke gi videre noen av dine personlige opplysninger til noen tredjepart bortsett fra under følgende svært begrensede omstendigheter:
(a) med våre tjenesteleverandører (f.eks. betalingsplattformene Adyen, Stripe, BlueSnap og PayPal) under beskyttelsen av passende avtaler - for å kunne levere tjenestene våre - for å gi deg tjenesten vår; (b) med dine DNA-treff (hvis aktivert); (c) med dine Smart Matches™ (hvis aktivert); (d) når det er pålagt oss ved lov eller for å beskytte våre rettigheter eller andre brukeres eiendom; (e) for å overholde våre retningslinjer og betingelser eller personvernerklæring; og (f) I forbindelse med en overtakelse av virksomheten vår.

Sikkerheten til dine personlige opplysninger

Vi har implementert tekniske, fysiske og administrative sikkerhetsmålsetninger for å beskytte mot tap, misbruk, illegal tilgang, endring eller avsløring av våre brukeres persondata. Vi går for eksempel gjennom vår sikkerhets- og personvernpraksis med jevne mellomrom etter behov, vi gjennomfører periodiske inntrengingstest for å teste hvor solid sikkerheten er for tjenesten vår, kun autoriserte personer har tilgang til personlige opplysninger og vi jobber kun med laboratorier og tredjeparter som oppfyller og forplikter seg på våre sikkerhetsstandarder.

Administrasjon av ditt personvern

Vi gir deg muligheten til å dele informasjon på flere måter. Du kan velge når og hvem du deler informasjonen din med utenfor tjenesten. Du kan deaktivere DNA-treff eller Smart Matching™, velge bort visningsresultater for visse uopprettelige forhold i DNA-helserapportene, når som helst gi eller avslå samtykke for forskning, administrere informasjonskapsler med dine nettleserkontroller, be om å få din(e) DNA-prøve(r) destruert, og slette kontoen din og dataene dine.

FULLSTENDIG PERSONVERNERKLÆRING

I dette dokumentet («Personvernerklæring») gir vi informasjon om hvilken personlig informasjon som samles inn og hvorfor, samt hvordan vi bruker den personlige informasjonen til å gi deg en personlig, brukervennlig opplevelse på nettstedet. Vi forklarer også hvordan du kan se denne personlige informasjonen, kontrollere hvordan den er delt, eller slette den.

Ved å bruke dette nettstedet og tjenestene, samtykker i praksisen som er beskrevet i denne personvernerklæringen og behandlingen (inkludert innsamlingen, bruken, avdekkingen, tilbakeholdingen eller fjerningen) av opplysningene dine under vilkårene i denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen bør leses i sammenheng med Retningslinjer og betingelser. Uttrykk skrevet i store bokstaver, som brukes og ikke er definert her, har betydningen som er tilskrevet dem i Retningslinjer og betingelser.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Hvis vi bestemmer oss for å endre personvernerklæringen vår, utsteder vi en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen med en oppdatert datoforklaring og hvis endringene er betydelige, informerer vi deg også via e-post. Hvis ikke du samtykker til personvernerklæringen eller noen endringer i den og du følgelig vil at vi skal slutte å bruke eller oppbevare opplysningene dine i samsvar med den reviderte erklæringen, slett kontoen din eller ta kontakt med oss på privacy@myheritage.com og be oss gjøre det for deg.

Når denne personvernerklæringen er endret på noen måte, vil merket «Oppdatert» vises tydelig ved siden av «Personvernerklæring»-lenken i bunnteksten på nettsidene. «Oppdatert» merket vil bli fjernet etter 30 dager eller når du besøker det oppdaterte personvernerklæringen for å lese den, avhengig av hva som kommer først. Bruk av nettstedet eller tjenesten etter eventuelle endringer innebærer at du godtar det reviderte personvernerklæringen som da gjelder. Hvis du ikke er enig i denne personvernerklæringen, må du ikke bruke nettstedet eller tjenesten og slette kontoen din.

HVILKE PERSONLIGE OPPLYSNINGER INNHENTES FRA DEG ELLER OM DEG?

Vi samler bare inn informasjon vi mener er nødvendig for våre legitime forretningsinteresser, for å kunne tilby deg tjenesten. Omfanget av annen personlig informasjon du bestemmer deg for å sende inn til MyHeritage, er opptil deg.

Her er en oversikt over hvilke typer personlige opplysninger vi ber om, samler inn eller du oppgir:

1) Navn, kontaktinformasjon og betalingsdetaljer: Når du melder deg på tjenesten, ber vi om navn, kjønn og e-postadresse, samt fødselsår og land. Fødselsår samles inn for å sikre at du overholder Retningslinjer og betingelser med hensyn til mindreårige og yngre brukere. Hvis du kjøper et abonnement eller et annet produkt, må vi få din postadresse, ditt telefonnummer og betalingsinformasjonen for å legge til rette for betaling og levering av tjenester.

2) Informasjon om din familie og andre: Du kan også oppgi ytterligere personlig informasjon om deg selv og andre når du bygger ut slektstreet ditt eller foretar slektsforskning på nettstedet, f.eks. navn, relasjoner, datoer og steder for fødsel og død, kontaktinformasjon som e-postadresse og bilder.

Hvis du velger å invitere et familiemedlem eller en annen person som får se eller redigere ditt slektstre, vil vi be deg om den enkeltes e-postadresse og navn. Du må først være sikker på at du har fått samtykke til å formidle deres opplysninger til MyHeritage, før du inviterer dem.

Når du lager et slektstre, bestemmer du hvilke slektninger som skal legges til slektstreet, om man skal legge til avdøde eller levende slektninger eller begge deler, og hvilken informasjon som skal inkluderes om disse. Om en vil legge til levende slektninger til slektstreet, kreves det en godkjennelse fra disse på forhånd. Før en legger til en levende mindreårig slektning til slektstreet, må du få tillatelse fra deres foreldre eller verge.

3) Informasjon fra offentlige og historiske dokumenter: Vi digitaliserer, lisensierer og skaffer dokumenter fra forskjellige kilder, inkludert fødsels-, vigsels- og dødsattester, dokumenter fra folketellinger, immigrasjonslister, aviser og andre dokumenter. Slike dokumenter kan inneholde personlige opplysninger om deg.

4) DNA-informasjon: DNA-relatert informasjon genereres og lagres når du bruker våre DNA-tjenester, det vil si når du kjøper vårt DNA-testpakke, eller laster opp dine DNA-data som ble generert av en annen DNA-testtjeneste. Våre DNA-tjenester vil trekke ut ditt DNA fra DNA-prøven din eller bruke de opplastede DNA-resultatene, behandle dem og utføre genetisk analyse for å gi deg våre DNA-rapporter.

5) Dine kommentarer og meninger: Hvis du legger ut meldinger eller kommentarer på våre blogger eller Facebook-kontoer eller meldingstavlene våre, kan vi fange opp denne informasjonen.

6) Din bruk av tjenesten: Når du bruker tjenesten vår, kan vi komme til å innhente informasjon basert på din interaksjon med nettstedet vårt eller fra enhetene eller PC-ene du bruker for å få tilgang til nettsted, for å gjøre din opplevelse av besøket på nettstedet bedre og for å forstå hvordan tjenestene våre brukes. Dette kan inkludere nettstedet logginformasjon, «klikkstrøm»-data (for eksempel type PC og nettleser du bruker, adressen til nettstedet der du koblet deg til nettstedet), sidevisninger og IP-adresser.

7) Dine kommunikasjoner: Dine kommunikasjoner med andre bruker gjennom tjenestens funksjoner (f.eks. innboksen i MyHeritage), i tillegg til informasjon du gir oss kommunikasjoner med vår kundestøtteteam (f.eks. supportsaker) eller andre representanter, vil bli samlet inn av oss.

8) Dine svar på undersøkelsen: Hvis du deltar frivillig i noen undersøkelser eller spørreskjemaer i forbindelse med tjenesten, samler vi inn informasjonen du gir.

9) Dine opplysninger i helsespørreskjemaet: Før vi gir deg DNA-helserapportene, innhenter vi bestemt selvstøttet informasjon om familiens helsehistorikk fra deg, om deg og dine familiemedlemmer ved hjelp av et spørreskjema (henholdsvis «Helsespørreskjemainformasjon» og «Helsespørreskjema»). I USA er vi pålagt å innhente denne informasjonen for å overholde helseforskrifter. Utenfor USA er vi ikke pålagt dette, men vi innhenter den for datakonsekvens.

10) Autentiseringstjenester for tredjeparts konto: Du kan lenke en konto fra Facebook eller Google til din konto på vårt nettsted, for autentisering. Dette kommer da til å tillate deg å bruke dine data fra en annen tjeneste til å skape en MyHeritage-konto eller å logge deg på MyHeritage, uten å måtte skrive inn detaljer, slik som epostadresse, manuelt. Dersom du velger å gjøre dette, innhenter vi og bruker din autoriserte informasjon til å dele med oss via denne tjenesten (for eksempel, epostadressen for tilkobling til Facebook- eller Google-konto) iht til denne personvernerklæringen.

11) Informasjon fra integrering med slektsforskningspartnere: Våre slektsforskningspartnere som Roots Magic og Family Historian («Slektsforskningspartnerne») kan gi videre informasjon om slektsforskning fra slektstrærne til brukerne sine til oss via en integrering for å få treff med våre slektstrær og dokumenter. Vi får ikke en lisens til slik informasjon sendt av Slektsforskningspartnere, og slike opplysninger samles ikke inn av oss, og slettes automatisk etter beregning av treffene.

HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER?

1) For å kunne tilby deg Tjenesten: Vi bruker hovedsakelig dine personlige opplysninger for å dekke behovene som var grunnlaget for at du ga oss dine personlige opplysninger. Disse inkluderer visning av slektstreet ditt, gjentakelse av søk i familiehistorikk som utføres for å finne flere dokumenter for deg, behandling av abonnementet ditt og levering av kundestøtte. Vi bruker også dine personlige opplysninger for å gi deg Smart Matches™ og Record Matches for slektstreet ditt, eller for at du og andre medlemmer i MyHeritage-fellesskapet skal få kontakt med hverandre, og så videre.

Hvis du benytter deg av våre DNA-tjenester: Vi vil behandle og lagre dine DNA-prøver, gjennomføre genetiske analyser og gi deg DNA-resultatene og DNA-rapportene. Hvis DNA-treff er aktivert, sammenligner vi dine DNA-data med andre brukere for å gi deg DNA-treff. Hvis du er interessert i DNA-helserapportene, vil informasjonen fra helsespørreskjemaet hjelpe oss å bestemme om du er kvalifisert til å motta dem. For amerikanske kunder leveres DNA-helserapportene i henhold til bestilling fra lege. Vi kan legge til nye DNA-helserapporter for deg når de gjøres tilgjengelige.

2) For å kommunisere med deg: Vi kan kommunisere med deg i den hensikt å informere deg om oppdateringer eller tilføyelser til tjenesten, eller for å søke tilbakemeldinger fra deg om tjenesten. Vår kommunikasjon med deg vil primært foregå per e-post, men kan gjøres via telefon, direktereklame eller en annen metode for kommunikasjon i utvalgte tilfeller. Hvis du ikke ønsker å fortsette å motta e-post fra oss, kan du melde deg ut når som helst ved hjelp av avmeldingslenken oppført i e-posten eller ved å endre e-postinnstillingene. Hvis du ønsker å melde deg ut av andre metoder for kommunikasjon, kan du kontakte oss via privacy@myheritage.com.

3) Markedsføre tjenestene våre: Når du registrerer deg for tjenesten, samtykker du i at vi kan bruke din kontaktinformasjon i tillegg til informasjon om din bruk av tjenesten, for å tilby deg supplerende MyHeritage-produkter eller -tjenester. Slike kampanjetilbud kan også gjøres via e-post, på telefon eller direktemelding. Vi vil aldri sende deg reklametilbud via tekstmelding (SMS); de eneste tekstmeldingene (SMS) du kan komme til å motta fra oss er meldinger om kommende fødselsdager og bryllupsdager til nære familiemedlemmer hvis du valgte å motta den konkrete informasjonen.

Hvis du ikke ønsker å motta reklametilbud fra oss på e-post, kan du melde deg ut når som helst ved hjelp av avmeldingslenken oppført i e-posten eller ved å endre på innstillingene dine for e-post og kommunikasjon. Se avsnittet om "E-postinnstillinger" nedenfor. Hvis ikke du ønsker å motta reklametilbud på telefon, kan du også gjøre det via innstillingene for e-post og kommunikasjon. Du kan også be oss slutte å kommunisere med deg ved å kontakte oss på privacy@myheritage.com eller be om dette når du snakker med en hvilken som helst representant for MyHeritage.

Din og andre brukeres aggregerte informasjon fra undersøkelsene kan brukes i vår markedsføring, og disse e-postmeldingene eller tilbudene kan bli presentert for deg.

4) For interne forretningsformål: For å forbedre tjenesten og utvikle nye produkter og tjenester, kan vi bruke din personlige informasjon for intern dataanalyse, studere hvordan nettstedet brukes, for å hjelpe oss å diagnostisere problemer og sikre tjenesten, og identifisere trender i bruken og bestemme effektiviteten av reklamekampanjer. Vi kan for eksempel fastslå hvor mye tid besøkende tilbringer på hver side i nettstedet, og hvordan de navigerer gjennom nettstedet. Vi vil bare bruke denne informasjonen til å forbedre nettstedet.

Vi bruker din IP-adresse for å levere nettstedet og vår tjeneste til deg, og for å diagnostisere problemer med vår server. IP-adressen er også brukt til å samle bred demografisk informasjon som geografisk fordeling av våre medlemmer. Når du besøker tjenesten for første gang, bruker vi din IP-adresse til å foreslå tjenesten for deg på det språket som anses mest hensiktsmessig for det geografiske området adressen stammer fra.

5) For å gjennomføre forskning: Dersom du frivillig er enig i informert samtykkeavtale for DNA, kan vi bruke opplysningene dine (som undersøkelsesinformasjon fra forskning, DNA-resultater og annen DNA-informasjon) til forskningsformål som spesifisert i informert samtykkeavtalen. Ditt informerte samtykke kan tilbakekalles når som helst gjennom nettstedet. Din og dine familiemedlemmers identitet og vil aldri bli avslørt av oss i noen publikasjon av noen undersøkelser.

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Under EUs personvernslov, ("GDPR") og Brasils personvernslov, Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"), begrunnes all behandling av personlig informasjon av en «betingelse» for behandling. I de fleste tilfeller vil eventuelle behandlinger anses som berettiget på grunnlag av at:

Behandlingen av «spesielle kategoriske data» eller «sensitive personopplysninger» er kun tillatt når det finnes relevante unntak. Spesielle kategoriske data inkluderer genetisk informasjon som vi behandler som en del av DNA-tjenestene, eventuelle opplysninger om ditt etniske opphav eller informasjon og helsespørreskjemaet. I disse tilfellene vil de spesielle kategoriske dataene eller sensitive personopplysningene behandles basert på ditt uttrykkelig samtykke. Der grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt, og forhindre derfor behandlingen når som helst.

VIL MYHERITAGE GI VIDERE NOEN AV DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER?

Personlige opplysninger gitt av deg, blir aldri solgt eller lisensiert. Vi vil aldri selge eller lisensiere DNA-informasjon eller helseinformasjon til noen tredjeparter uten ditt uttrykkelige informerte samtykke. Vi vil aldri under noen omstendigheter selge eller lisensiere DNA-informasjon eller helseinformasjon som tilhører brukere fra Russland, Norge eller Sverige (selv om de gir uttrykkelig, informert samtykke). Vi vil aldri under noen omstendigheter selge eller lisensiere noen opplysninger til forsikringsselskaper. Disse beskyttelsene dekker alt knyttet til DNA, inkludert DNA-prøver, DNA-resultater, DNA-rapporter, DNA-helserapporter, og så videre.

Vi vil ikke gi informasjon til politimyndigheter med mindre det er pålagt ved gyldig rettskjennelse eller stevning for genetisk informasjon.

MyHeritage vil ikke gi videre noen av dine personlige opplysninger til noen tredjepart bortsett fra under de begrensede omstendighetene som er oppgitt under:

1) Ved et oppkjøp av MyHeritage: i tilfelle MyHeritage, eller en vesentlig del av dets eiendeler eller lager kjøpes opp, personlig informasjon som en selvfølge være en av de overførte eiendelene. I så fall vil informasjonen din bli værende underlagt løftene gitt i den forhenværende personvernerklæringen før hendelsen inntraff. Vær oppmerksom på at denne situasjonen ikke er unik for MyHeritage og gjelder for de fleste bedrifter.

2) I juridiske eller personverntilfeller: (a) hvis påkrevd ved lov; (b) hvis det kreves for å beskytte våre rettigheter, personvern eller renommé, eller eiendommen tilhørende andre brukere; (c) for å overholde våre retningslinjer og betingelser eller personvernerklæring, eller for å hindre svindel eller nettkriminalitet; eller (d) for å tillate oss å forfølge tilgjengelige botemidler eller begrense skaden vi kan pådra oss.

3) Til våre tjenesteleverandører: Vi brukere flere betrodde tredjeparter til å utføre ulike oppgaver for oss, under beskyttelsen av behørige avtaler. Vi bruker for eksempel ledende tredjepartsplattformer til å behandle betalinger fra deg (hovedsakelig Adyen, Stripe, BlueSnap og PayPal), for å få skylagringstjenester (hovedsakelig Amazon og Google Cloud), for at vi skal få hjelp til markedsføring og reklame, analyser fra forbrukerundersøkelser, forhindring av svindel, sikkerhet og behandling av kundestøtteforespørsler. Når det gjelder DNA-tjenester, bruker vi DNA-testspeditørselskaper (hovedsakelig Dotcom og Ingram) i tillegg til det spesialiserte DNA-laboratoriet Gene by Gene, som ligger i Texas, USA til å behandle, trekke ut og lagre DNA-prøver. Disse tredjepartene får utelukkende tilgang til den minimale informasjonen som trengs for å utføre deres tilleggsfunksjoner, og det er forbudt å bruke denne til andre formål.

For å behandle bestillinger for MyHeritage DNA-helsesett og helseoppgraderinger fra kunder bosatt i USA, jobber vi med et uavhengig nettverk av fullt lisensierte, styresertifiserte leger og genetikkrådgivere, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) ("PWNHealth"). PWNHealth gir legens tilsyn og genetisk rådgivning, som er påkrevd for samsvar. Med henblikk på gjennomgang av PWNHealth av en lege og genetikkrådgiver, blir dine personlige opplysninger, inkludert informasjon om helsespørreskjema, DNA-resultatene og DNA-helserapportene dele konfidensielt med PWNHealth.
For behandling av kundestøtteforespørsler, bruker vi, i tillegg til våre egne medarbeidere, dessuten kundestøttefirmaet Telus International som driver kundestøtteteam på våre vegne i Irland (fra november 2017) og i Guatemala (fra januar 2020).

Med hensyn til behandlere utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, forsøker vi å sikre tilstrekkelige garantier for dine personlige opplysninger, slik det er påkrevd iht gjeldende lov.

4) For dine Smart Matches™ og DNA-treff:

Smart Matches™ er en teknologi som er utviklet og eid av MyHeritage for å finne treff mellom slektstrær, ved å se etter personer som de har til felles. Smart Matches™ er svært nyttig ved at de legger til rette for funn av ukjente slektninger og gjenforening av familier som ar mistet kontakten over tid. Andre MyHeritage-brukere kan motta varslinger om Smart Matches™ mellom enkeltpersoner i deres slektstre og enkeltpersoner i slektstreet. Smart Matches™ kan også bli funnet på levende individer i treet. Hvis du er bekymret for personvernet av slektstreet ditt, i den grad at du ikke ønsker å tillate at potensielle slektninger skal finne og vise deler av det, kan du deaktivere Smart Matches™ for slektstreet. Smart Matches™ er aktivert som standard.

DNA-treff er en sentral funksjon i våre DNA-tjenester, på tvers av MyHeritage DNA-sett, DNA-dataopplastinger og MyHeritage DNA-helsesett. DNA-treff er aktivert som standard.
Hvis du bruker våre DNA-tjenester når DNA-treff er aktivert, vil dine treff fra DNA-resultater med andre brukere og kan kobles til din profilside, og DNA-slektsforskningsrapportene inkluderer en liste med deres potensielle slektninger, basert på DNA. Hver og en av dem som svarer til ditt DNA vil være i stand til å se hvor mye DNA de har til felles med deg og det anslåtte slektskap mellom deg og noen av dine personlige opplysninger som visningsnavnet, landet du bor i, ditt etniske estimat og annen profilinformasjon, avhengig av personverninnstillingene (men ingen av dine DNA-treff vil kunne se DNA-helserapportene dine). Hvis et DNA-treff er funnet mellom deg (eller noen annen person som du er DNA-leder for) og en annen person som har DNA-resultatene lagret i vår database, vil både du og slik person bli varslet om treffet, forutsatt at dere begge aktiverte DNA-treff i personverninnstillingene. DNA-treff kan ha betydelige personlige konsekvenser fordi de kan avsløre uventede familieforbindelser. Dette kan avsløre forhold som ikke støttes av DNA, eller DNA kan indikere forhold som motsier eksisterende relasjoner i slektstreet. Hvis du bruker DNA-tjenesten og er bekymret for konsekvensene av DNA-treff, kan du deaktivere DNA-treff for din profil og for en annen profil som du er DNA-leder for. Når DNA-treff er deaktivert, vil DNA ikke samsvare med andre mennesker, ingen DNA-treff vil bli funnet og eventuelle tidligere DNA-treff vil bli slettet. Hvis du ikke er i stand eller villige til å greie deg mot konsekvensene og eventuelle negative konsekvenser av slike slutninger, bør du ikke sende inn DNA-prøver og / eller DNA-resultater til oss, og du bør slette dine DNA-resultater og DNA-rapporter.

5) Til våre slektsforskningspartnere: Brukere av våre slektsforskningspartnere kan motta Smart Matches (slektstre-treff) med våre brukere, men slike treff er ikke toveis: våre brukere vil ikke motta Smart Matches med brukerne av våre Slektsforskningspartnere, og de vil ikke være i stand til å se sine data.

6) Til en DNA-administrator for en enkeltperson når det gjelder utelukkende DNA-slektsforskningstjenester, i tilfelle en bruker lastet opp DNA-resultater eller sendte inn en DNA-prøve på vegne av en annen enkeltperson (i samsvar med våre retningslinjer og betingelser), anses den brukeren for å være «DNA-administrator» og kan få tilgang til, vise og administrere enkeltpersonens DNA-slektsforskningsrapporter.

7) Til forskning i tilfelle du har gitt ditt informerte samtykke til forskningsformålene som fremgår deri, kan informasjonen din deles med forskningsmedarbeiderne våre, alltid uten å identifisere informasjon som navnet ditt, e-postadresse, osv.

HVORDAN SLETTER DU INFORMASJON OM DEG SELV ELLER DIN FAMILIE, ELLER RAPPORTERER DEN TIL OSS?

Slette kontoen din: Se instruksjoner for å slette kontoen din. Dette vil ugjenkallelig slette ikke bare kontoen din og de personlige opplysningene du har oppgitt, men også familiesidene dine, slektstrær, DNA-data og helsedata.

Slette dine DNA-resultater og DNA-rapporter og destruere DNA-prøven din: Dine DNA-resultater og DNA-rapporter kontrolleres av deg og kan slettes av deg når som helst med slett-funksjonen fra siden «Administrer DNA-sett» på nettstedet. Du kan også be om at vår kundestøtte gjør dette for deg. Vi vil når som helst, dersom du ber om det, ødelegge DNA-prøven gitt av deg eller din DNA-prøve som ble gitt til oss av en annen person med din tillatelse. For å be om at DNA-prøven din destrueres, ta kontakt med oss på privacy@myheritage.com.

Når du sletter din Helsespørreskjema-informasjon: kan du slette dine helsespørreskjema-opplysninger ved å slette kontoen din eller ta kontakt med kundestøtte.

Slette eller endre informasjon som andre har lagt ut om deg eller din familie: Hvis informasjonen ble publisert på en familieside der du er medlem, kan du slette den. Ellers, hvis ikke du kan slette eller endre slik informasjon som er lagt ut av et annet medlem, ta kontakt med oss på privacy@myheritage.com. Vi vil så kontakte deg for og klargjøre hvilken informasjon du ønsker slettet, og vil så fjerne den for deg så raskt som mulig.

Når det gjelder tvister eller problemer relatert til andre persondata om deg på nettstedet: Du kan ta kontakt med oss på privacy@myheritage.com. Dersom du er registrert medlem av Nettstedet, og kontakter oss med en forespørsel om informasjon angitt på Nettstedet, ber vi om at du kommuniserer til oss fra samme epostadresse som du brukte til å registrere deg på Nettstedet. Ellers kan vi bli nødt til å verifisere identiteten din før vi vurderer forespørselen.

I tilfelle du trenger ekstra hjelp, kan du sende e-post til oss på privacy@myheritage.com for å be oss om å hjelpe deg med å slette informasjon som du ønsker å få slettet, og forespørselen skal utføres så raskt som mulig av våre ansatte unntatt om den er undersøkt og antas å være illegitim.

INFORMASJONSKAPSLER OG IKKE-PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for nettlesere og liknende automatiserte teknologiske måter å samle inn data på for å forbedre opplevelsen din når du besøker nettstedet. Eksempler på dette er å unngå å vise visse meldinger mer enn én gang, lagre innloggingsopplysningene dine slik at du ikke trenger å skrive dem inn hver gang du vil logge inn eller å huske visningsspråket du tidligere valgte så du ikke trenger å velge det hver gang du besøker nettstedet. Du kan deaktivere eller slette informasjonskapsler fra datamaskinen din hvis du ønsker, men visse deler av tjenesten vår kan ikke fungere optimalt eller i det hele tatt om du gjør det. For mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og liknende automatisert teknologiske måter å samle inn data og hvordan du kan velge å deaktivere eller slette informasjonskapsler, kan du besøke vår praksis for informasjonskapsler. Våre retningslinjer for informasjonskapsler betraktes som en del av og inngår i denne personvernerklæringen, og denne personvernerklæringen bør leses sammen med vår praksis for informasjonskapsler. For mer informasjon om informasjonskapsler, inkludert hvordan du stiller inn nettleseren din for å avvise informasjonskapsler, gå til www.allaboutcookies.org

Andre ikke-personlige opplysninger
Når du besøker nettstedet vårt, kan vi automatisk samle inn ikke-personlig informasjon om deg, for eksempel nettstedet du fant vårt nettsted på, datatype, skjermoppløsning, operativsystemversjon, mobilenhetsdetaljer (hvis aktuelt) og nettleser. Vi kan også samle inn ikke-personlig informasjon som demografiske data, for eksempel ditt geografiske område. Ikke-personlig informasjon omfatter også personlig informasjon som er samlet på en måte slik at sluttproduktet ikke identifiserer deg eller andre brukere av nettstedet, for eksempel ved å bruke personlige opplysninger til å beregne hvor stor andel av vår brukere er fra et bestemt land eller som er kvinner. Fordi ikke-personlig informasjon ikke identifiserer deg personlig, kan vi bruke slik ikke-personlig informasjon til ethvert formål. I tillegg forbeholder vi oss retten til å dele slik ikke-personlig informasjon.
Enkelte nettlesere og enheter gir deg mulighet til å sende en innstilling som gjør at du ikke kan «spores» på nett. Vi endrer ikke din online-erfaring basert på hvorvidt et slikt signal sendes.

SIKKERHET OG OVERFØRING AV INFORMASJON

Når du sender oss personlig informasjon, kan denne personlige informasjonen bli overført eller lagret av oss i våre sikre datasentre som kan besørge et annet nivå når det gjelder beskyttelse av personlig informasjon i ditt hjemland. Ved å gi oss personlig og genetisk informasjon, sier du deg enig i å overføre og behandle slik informasjon og dets oppbevaring i våre datasentre, som ligger i USA, og behandlingen av den informasjonen og lagringen i dem. Du aksepterer da at DNA-prøvene blir lagret i USA som angitt i Retningslinjer og betingelser.

MyHeritage tar hensiktsmessige skritt for å sikre at overføringer av persondata utføres i samsvar med gjeldende lov og eksplisitt for å beskytte dine persondata-rettigheter og interesser. Overføringer er derfor begrenset til land som er anerkjent som å ha tilstrekkelig grad av rettslig beskyttelse, eller hvor vi kan akseptere at alternative ordninger er på plass for å beskytte dine rettigheter angjeldende persondata, for eksempel en overføringsavtale mellom konsern. Du har rett til å kontakte oss for mer informasjon om de garantier vi har satt på plass.

Du erkjenner at du oppgir personlig informasjon på egen risiko.

Du erkjenner at dersom du laster ned DNA-resultatene dine, vil: 1) en slik nedlasting opprette en kopi som ikke er beskyttet av sikkerhets- og personverninnstillingene til MyHeritage; 2) en slik nedlasting og lagringen av DNA-resultatene dine etter du har lastet dem ned, gjøres på din egen risiko; og 3) MyHeritage ikke ha kontroll over de nedlastede DNA-resultatene, og de skal ikke stå ansvarlige til deg eller til tredjeparter i forbindelse med en slik nedlasting og/eller lagring.

Vi iverksetter og opprettholder rimelig sikkerhet som er hensiktsmessig med innholdet i personopplysningene vi innhenter, bruker, beholder, overfører eller behandler på andre måter. Vi ønsker å utvikle, implementere, opprettholde, overvåke og oppdatere et rimelig sikkerhetsprogram for informasjon, men et slikt program kan ikke bli perfekt, så vi kan ikke med sikkerhet eliminere alle risikoer. Det kan oppstå brudd på datasikkerheten grunnet svakheter, kriminelle utnyttelser eller andre faktorer som ikke kan forhindres. Sikkerhetsprogrammet vårt er laget for å administrere risikoer for datasikkerheten, og hjelpe med å forhindre brudd på datasikkerheten, men vi ikke være sikre på at alle hendelser og brudd er forårsaket av at vi ikke klarer å implementere og opprettholde rimelig sikkerhet.

Du er ansvarlig for å oppbevare passordet ditt for tjenesten konfidensielt. MyHeritage krever at du ikke deler passordet ditt med noen. MyHeritage krever at du ikke bruker samme passord som du bruker på MyHeritage på noen annen tjeneste.

MyHeritage vil etterkomme gjeldende lover i tilfeller av brudd på sikkerheten, taushetsplikten eller integriteten til dine personlige opplysninger, og, der vi anser det som passende eller hvis det er påkrevd av gjeldende lover, varsle deg via e-post på det mest hensiktsmessige tidspunktet og uten urimelige forsinkelser dersom det er i samsvar med eventuelle nødvendige tiltak for å fastslå bruddets omfang og å gjenopprette integriteten til datasystemet.

DATALAGRING

Vi vil bare lagre dine personlige opplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle hensikten(e) som de ble samlet inn for, og for å etterkomme gjeldende lover. Dette betyr at vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge som det trengs for at vi kan levere tjenestene våre, bortsett fra der vi har et juridisk grunnlag for å lagre dem i en forlenget tidsperiode (etter at abonnementet ditt utløper, kan vi for eksempel fremdeles ha en legitim interesse i å bruke kontaktopplysningene dine i markedsføring av vår tjeneste overfor deg). Vi lagrer også personlige opplysninger som vi trenger for utførelsen av avventende oppgaver for å etterleve våre juridiske rettigheter og krav, i tillegg til visse opplysninger som vi, av juridiske årsaker, må lagre i en bestemt periode (i sistnevnte tilfelle, er behandlingen av den informasjon av oss begrenset). Hvis du ga din godkjenning til informert samtykke, kan vi lagre opplysningene herunder for så lenge vi bestemmer at det er nødvendig for forskningsformålene som er beskrevet i denne erklæringen.

I noen tilfeller, der du eller vi sletter innholdet i eller hele din konto, kan kopier av informasjonen forbli synlig andre steder i den utstrekning en slik kopi har blitt delt med andre, ellers distribuert i henhold til dine persondata eller hvor den har blitt kopiert eller lagret av andre brukere. En del av slektstreet ditt kan for eksempel ha blitt kopiert av andre brukere til sitt eget slektstre. Fjernet og slettet informasjon kan vedvare i sikkerhetskopier for en begrenset tid for våre interne forretningsformål, men vil ikke være tilgjengelig for deg eller andre brukere.

Lagring av DNA-prøve

Alle DNA-prøver lagres ved testlaboratoriet vårt i USA. En DNA-prøve kan oppbevares av oss med mindre eller inntil omstendighetene krever at vi ødelegger DNA-prøven, noe som du kan be om når som helst ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor, eller den ikke lenger er egnet for testformål. Vi kan lagre DNA-prøvene i en periode på opptil ti år for ytterligere genetisk testing, alltid underlagt innhenting av din uttrykkelige godkjenning på forhånd, for slik tilleggstesting.

ADMINISTRERE PERSONVERNET DITT

Du kan kontrollere hvordan du deler persondata ved å endre personverninnstillingene dine på følgende områder:

DINE RETTIGHETER

Du kan gjennomgå dine personlige opplysninger ved å justere kontoinnstillingene dine. Du har også retten til å be MyHeritage om å endre personlige opplysninger som de holder om deg dersom de er uriktige eller misvisende på noen som helst måte. MyHeritage har startet en prosess som verifiserer at personen som forespør er kunden vi har samlet inn opplysninger om. Vi kan be om at du oppgir identifiserbar informasjon for å sammenligne det med personopplysningene som vi allerede vedlikeholder. Vi kan be om en strengere verifiseringsprosess, avhengig av hvor sensitive personopplysningene er. Eventuelle forespørsler om å endre personlige opplysninger i MyHeritages dokumenter bør være skriftlige og rettes på e-post til privacy@myheritage.com.

DATAPERSONVERNRETTIGHETER

Medlemmer av MyHeritage som bor i EU, EØS-området, Andorra, Argentina, Australia, Brasil, California, Canada, Færøyene, Guernsey, Hong Kong, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Mexico, New Zeland, Singapore, Sør-Korea, Sveits, Uruguay og andre jurisdiksjoner, har visse datavernrettigheter. Disse rettighetene varierer, men de kan inkludere følgende rettigheter, som kan være gjenstand for visse unntak: 1.1 Retten til å få tilgang til opplysninger som holdes om deg. Denne retten kan normalt utøves vederlagsfritt. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å ta et passende administrasjonsgebyr når det er tillatt ved gjeldende lov. 1.2 Du har retten til å innvende mot behandlingen som har våre legitime interesser som dets juridiske grunnlag (se avsnittet over, «Rettslige grunnlag for behandlingen av personlige opplysninger»). 1.3 Du har retten til å få en bærbar kopi av dine personlige opplysninger som er behandlet på grunnlag av samtykket ditt, eller som er nødvendig for å gjennomføre kontrakten mellom oss (se avsnittet over, «Rettslige grunnlag for behandlingen av personlige opplysninger»). 1.4 Retten til å be om detaljer på grunnlaget som dine personlige opplysninger overføres utenfor EU på. Eventuelle forespørsler bør være skriftlige og rettes til MyHeritage på e-post til privacy@myheritage.com eller gjennom kundestøtte. MyHeritage vil bruke rimelige anstrengelser for å skaffe deg personlige opplysninger som de har om deg i filene sine. MyHeritage skal jobbe for å svare så snart det lar seg gjennomføre.

GDPR

MyHeritage har tatt forholdsregler for å sikre etterlevelse av alle gjeldende personvernlover, inkludert EUs personvernforordning (GDPR).

MERKNAD FOR PERSONVERNRETTIGHETER OG AVDEKKING I CALIFORNIA

Denne delen for personvernrettigheter og avdekking i California ser på de juridiske forpliktelsene og rettighetene forklart i personvernloven for brukere i California (CCPA). Disse forpliktelsene og rettighetene gjelder for bedrifter som har virksomhet i California, og for innbyggere av California. De gjelder informasjon som identifiserer, er knyttet til, beskriver, har mulighet til å bli assosiert med, eller kan med rimelighet knyttes til, direkte eller indirekte, forbrukere eller husstander i California.

Din rett til å be om avdekking av personopplysningene vi samler inn og deler
Hvis du bor i California, har du gjennom CCPA rett til å be om spesifikk informasjon om praksisene våre i henhold til personopplysningene dine. Du har rett til å be om at vi avdekker informasjon om hvordan vi har behandlet personopplysningene dine de siste 12 månedene:

Retten til å be oss om å ikke selge personopplysningene dine
De siste 12 månedene har vi ikke solgt personopplysningene dine til noen andre enheter, og vil ikke selge personopplysninger til tredjeparter.

Retten til å be om sletting av personopplysninger vi har fått fra deg
Når du ber om det, sletter vi personopplysningene vi har samlet inn om deg, med unntak av situasjoner der informasjonen er nødvendig for at vi kan: tilby deg et produkt eller en tjeneste du har bedt om, utføre en kontrakt vi har inngått med deg, opprettholde funksjonaliteten eller sikkerheten til systemene våre, overholde eller utføre rettighetene oppgitt ved lov, bruke informasjonen til interne formål på måter som er kompatible med konteksten du leverte informasjonen til oss på, eller som er i samsvar med forventningene dine, basert på relasjonen du har til oss.

Personopplysninger til barn
CCPA har spesifikke regler for bruk av personopplysninger fra brukere under 16 år. Tjenestene våre er ikke rettet mot mindreårige under 16 år, og vi selger ikke personopplysningene til mindreårige under 16 år.

Andre personvernrettigheter i California
Innbyggere i California har rett til å be oss om å bli varslet med en beskrivelse av hvilke kategorier av personlige kundeopplysninger vi deler med tredjeparter eller tilknyttede bedrifter for de tredjepartene eller bedriftspartneres direkte markedsføringsformål. Vi deler ikke dine personlige opplysninger med tredjeparter eller tilknyttede bedrifter for deres direkte markedsføringsformål.

Utøve rettighetene dine
Hvis du vil utøve noen av rettighetene som er beskrevet i denne merknaden, kan du sende en e-post til privacy@myheritage.com, ringe oss på +1800-987-9000 (tollfritt nummer i USA) eller fylle ut dette skjemaet for rettigheten til å be om sletting eller dette skjemaet for retten til å be om videreformidling. Alle som ber om noe må autentisere seg selv før vi kan svare på forespørselen deres. Du kan utpeke en agent som kan sende inn forespørsler på dine vegne. Hvis du gjør dette, trenger du skriftlig autorisasjon for å gi personopplysningene dine til agenten.

Hvis du har en konto hos oss, vil du bli bedt om å logge deg på kontoen din. Hvis du ikke har en konto hos oss, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger for å sammenligne dem med den informasjonen vi allerede har. Antallet og innholdet i slike personopplysninger er avhengig av hvor sensitive personopplysningene er, og risikoen for skade grunnet ulovlig avdekking eller sletting av slike personopplysninger. Hvis vi ikke har en rimelig måte å bekrefte identiteten din etter gjeldende nivåer for sikkerhet, kan vi avvise forespørselen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om CCPA-samsvar eller har flere spørsmål eller bekymringer, kan du sende oss en e-post på privacy@myheritage.com.

Retten til ikke-diskriminering
Hvis du utøver noen av rettighetene som er forklart i denne personvernerklæringen, fortsetter vi å behandle deg på en rettferdig måte. Forbrukere som bruker retten sin under denne merknaden, får ikke avvist eller belastet ulike priser for varer eller tjenester, eller får oppgitt et annet kvalitetsnivå på varer eller tjenester, enn andre forbrukere.

INNBYGGERE I NEVADA

Overensstemmende med loven i Nevada, kan du anvise en kommersiell operatør av et nettsted til å ikke selge enkelte personlig informasjon som et selskap har samlet eller vil samle om deg. MyHeritage selger ikke personopplysninger som beskrevet i loven i Nevada. For mer informasjon om hvordan vi håndterer og deler dine personopplysninger eller dine rettigheter under loven i Nevada, kontakt oss på privacy@myheritage.com".

BRASILS PERSONVERNSLOV

Denne delen adresserer de rettslige forpliktelsene og rettighetene lagt frem i Lei Geral De Proteção De Dados ("LGPD"), som gjelder for følgende:


Under foregående omstendigheter har du følgende rettigheter;

Alle disse rettighetene kan utøves gratis.

For å utøve en av rettighetene beskrevet ovenfor send e-post til privacy@myheritage.com.

BARN

Tjenestene våre er ikke rettet mot eller ment for barn under 13 år, og MyHeritage samler ikke med viten inn personlige identifiserbare opplysninger om barn under 13 år. Hvis MyHeritage får vite at et barn under 13 år har oppgitt personlig identifiserbare opplysninger til nettstedet, vil vi bruke rimelige anstrengelser for å fjerne slike opplysninger fra filene våre. Hvis du oppgir informasjon om et barn, samtykker du, som forelder eller juridisk verge, i vår behandling og bruk av slike opplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

KONTAKTE OSS OM PERSONVERN

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, praksisen for dette nettstedet eller din omgang med dette nettstedet, kan du ta kontakt med vår datavernrepresentant via e-post på dpo@myheritage.com. Du kan også ta kontakt med DPO hvis du ønsker å be om tilgang til eller motta informasjon om de personlige opplysningene vi lagrer om deg, og om at den informasjonen slettes. Hvis du har legitimt grunnlag for det, kan du motsette deg behandlingen som utføres med dine personlige opplysninger. Vær oppmerksom på at retten til å få tilgang til visse personlige opplysninger kan være begrenset i noen omstendigheter.