Personvernerklæring for MyHeritage

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 27. desember 2023.
Har du ikke gått igjennom den etter denne datoen, vennligst gjør det nå. 6.

SAMMENDRAG AV PERSONVERNERKLÆRING

Hvem er vi?

MyHeritage er et selskap med hovedkontor i Israel, rettet direkte mot forbrukere. MyHeritage utvikler tjenester for forskning i familiehistorikk og DNA-testing.

Våre sentrale prinsipper for personvern

MyHeritage ble stiftet i 2003 og har hatt trofaste brukere siden den gang. MyHeritage bryr seg sterkt om personvernet til brukerne deres og deres personlige data, og har som fremste prioritet å vise seg verdig deres tillit.

MyHeritage har aldri solgt eller lisensiert personlige data (som kundenavn, e-postadresser, boligadresser og slektstrær) og vil aldri gjøre det.

MYHERITAGE HAR ALDRI SOLGT ELLER LISENSIERT GENETISKE DATA ELLER HELSEDATA OG VIL ALDRI GJØRE DET I FREMTIDEN.

MyHeritage vil aldri under noen omstendigheter gi data til forsikringsselskaper. MyHeritage forbyr bruk av sine DNA-tjenester i forbindelse med rettshåndhevelse.

Brukere kan når som helst slette sine data fra MyHeritage. Sletting er permanent og ugjenkallelig.

Hvis noe av betydning endres i denne personvernerklæringen, vil vi informere deg via e-post.

Begreper med store bokstaver som brukes men som ikke defineres i personvernerklæringen skal ha betydningen tilskrevet dem i våre Vilkår og betingelser.

Hvilken informasjon innhenter vi om deg?

Vi samler inn informasjonen vi trenger for å levere tjenesten vår (som beskrevet i våre Retningslinjer og betingelser) som beskrevet under:

Informasjon du deler direkte med oss. Dette kan være informasjon som du angir når du registrerer deg for tjenesten, oppretter et slektstre eller utfører slektshistorisk undersøkelse ved hjelp av tjenesten, kommuniserer med kundestøttepersonalet vårtog vår automatiserte virtuelle assistent, fyller ut et spørreskjema eller besvarer en undersøkelse på nettstedet vårt.

Informasjon fra offentlige og historiske dokumenter. Vi digitaliserer slike dokumenter selv eller lisensierer dem fra arkiver og andre kilder, for å opprette innhold som genealoger trenger. Disse dokumentene kan inkludere offentlig informasjon om deg.

Informasjon fra DNA-tjenestene våre. Hvis du kjøper vår DNA-test eller laster opp ditt DNA-data til nettstedet vårt, tar vi ut ditt DNA fra DNA-prøven din eller bruker de opplastede DNA-resultatene dine, behandler dem og utfører genetisk analyse for å gi deg våre DNA-tjenester. DNA-tjenester er ikke tilgjengelige i Russland, Israel og en rekke andre land.

Informasjon fra Photo Tagger-funksjonen vår: Hvis du velger å bruke Photo Tagger-funksjonen vår, identifiserer den bildene dine og oppretter ansiktsgjenkjenningsmodeller (dvs. biometrisk informasjon). Photo Tagger klynger sammen ansikter fra samme person som vises i flere bilder, og lar deg tagge dem i alle bilder i ett.

Informasjon vi mottar når du bruker tjenestene våre. Vi samler inn informasjon om din atferd på nett ved hjelp av automatiserte datainnsamlingsteknologier (som informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt og for at du skal forstå hvordan tjenestene våre brukes. Se våre Retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.

Hvordan bruker vi dine personlige opplysninger?

For å tilby deg våre tjenester. Dette inkluderer visning av slektstreet ditt som sammenligner slektstreet ditt med andre for å tilby deg Smart Matches™, sammenligner slektstreet ditt med historiske dokumenter for å tilby deg Record Matches, og sammenligner dine DNA-data med andre brukere for å tilby deg DNA-treff, og gi deg DNA-rapporter, og så videre.

For å kommunisere med deg om tjenesten.

For å markedsføre tjenesten til deg, som du kan trekke deg fra når som helst.

For interne virksomhetsformål, for å forbedre og utvikle nye produkter og tjenester, for å utføre interne dataanalyser, analysere bruken av nettstedet for å forbedre kundeopplevelsen eller vurdere reklamekampanjene våre.

For intern forskning med ditt samtykke. Hvis du velger frivillig å delta i forskningen vår og samtykker i vår informerte samtykke for DNA.

Vil MyHeritage oppgi noen av dine personlige opplysninger til tredjeparter?

PERSONOPPLYSNINGER OPPGITT AV DEG, INKLUDERT GENETISKE OPPLYSNINGER OG HELSEOPPLYSNINGER, VIL ALDRI BLI SOLGT ELLER LISENSIERT AV OSS TIL TREDJEPARTER, INKLUDERT FORSIKRINGSSELSKAPER, OFFENTLIGE ORGANER, ANDRE BEDRIFTER ELLER ARBEIDSGIVERE.

Vi gir ikke informasjon til politimyndigheter med mindre vi blir pålagt ved gyldig rettskjennelse eller stevning gjeldende den genetiske informasjonen.

Vi vil ikke gi videre noen av dine personlige opplysninger til noen tredjepart bortsett fra under følgende svært begrensede omstendigheter:
(a) til våre tjenesteleverandører (f.eks. betalingsplattformer) under beskyttelse av passende avtaler – for å levere tjenesten vår til deg; (b) med DNA-treffene dine (hvis aktivert) og med dine Smart Matches (hvis aktivert); (c) når det er påkrevd av lov eller under rettssak, eller for å forhindre svindel og nettkriminalitet; (d) for forskning, hvis du uttrykkelig samtykket til vår det Informerte Samtykke for DNA; og (e) i forbindelse med bruken av tjenesten vår.

Sikkerheten til dine personlige opplysninger

Vi har implementert tekniske, fysiske og administrative sikkerhetsmålsetninger for å beskytte mot tap, misbruk, illegal tilgang, endring eller avsløring av våre brukeres persondata. Vi går for eksempel gjennom vår sikkerhets- og personvernpraksis med jevne mellomrom etter behov, vi gjennomfører periodiske inntrengingstest for å teste hvor solid sikkerheten er for tjenesten vår, kun autoriserte personer har tilgang til personlige opplysninger og vi jobber kun med laboratorier og tredjeparter som oppfyller og forplikter seg på våre sikkerhetsstandarder.

Administrasjon av ditt personvern

Vi gir deg muligheten til å dele informasjon på flere måter. Du kan velge når og hvem du deler informasjonen din med utenfor tjenesten. Du kan deaktivere DNA-treff eller Smart Matching™, velge å ikke bruke AI Record Finder™ eller AI Biographer™, velge bort visningsresultater for visse uopprettelige forhold i DNA-helserapportene, når som helst gi eller avslå samtykke for forskning, administrere informasjonskapsler, be om å få din(e) DNA-prøve(r) destruert, og slette kontoen din og dataene dine.

FULLSTENDIG PERSONVERNERKLÆRING

I dette dokumentet ("Personvernerklæring") gir vi informasjon om hvilken personlig informasjon som samles inn og hvorfor, samt hvordan vi bruker den personlige informasjonen til å gi deg en personlig, brukervennlig opplevelse på nettstedet. Vi forklarer også hvordan du kan se denne personlige informasjonen, kontrollere hvordan den er delt, eller slette den.

Denne personvernerklæringen er strukturert som følger:

1. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
2. HVILKE PERSONLIGE OPPLYSNINGER INNHENTES FRA DEG ELLER OM DEG?
3. HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER?
4. JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER
5. VIL MYHERITAGE GI VIDERE NOEN AV DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER?
6. HVORDAN SLETTER DU INFORMASJON OM DEG SELV ELLER DIN FAMILIE, ELLER RAPPORTERER DEN TIL OSS?
7. INFORMASJONSKAPSLER OG IKKE-PERSONLIGE OPPLYSNINGER
8. SIKKERHET OG OVERFØRING AV INFORMASJON
9. DATALAGRING
10. ADMINISTRERE PERSONVERNET DITT
11. DINE RETTIGHETER
12. DATAPERSONVERNRETTIGHETER
13. GDPR
14. PERSONVERNERKLÆRING I USA
15. BRASILS PERSONVERNSLOV
16. SØR AFRIKAS PERSONVERNSLOV
17. BARN
18. KONTAKTE OSS OM PERSONVERN

1. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Hvis vi bestemmer oss for å endre personvernerklæringen vår, utsteder vi en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen med en oppdatert datoforklaring og hvis endringene er betydelige, informerer vi deg også via e-post. Hvis du vil at vi skal slutte å bruke eller oppbevare opplysningene dine i samsvar med den reviderte erklæringen, slett kontoen din eller ta kontakt med oss på privacy@myheritage.com og be oss gjøre det for deg.

Når denne personvernerklæringen er endret på noen måte, vil merket "Oppdatert" vises tydelig ved siden av "Personvernerklæring"-lenken i bunnteksten på nettsidene. "Oppdatert" merket vil bli fjernet etter 30 dager. Vennligst forsikre deg om at du leser vår oppdaterte personvernerklæring før du bruker nettstedet eller tjenestene våre. Hvis du har noen spørsmål om endringene våre, kontakt oss på privacy@myheritage.com.

2. HVILKE PERSONLIGE OPPLYSNINGER INNHENTES FRA DEG ELLER OM DEG?

Vi samler inn informasjon vi mener er nødvendig for å kunne tilby deg tjenesten. Omfanget av annen personlig informasjon du bestemmer deg for å sende inn til MyHeritage, er opptil deg.

Her er en oversikt over hvilke typer personlige opplysninger vi ber om, samler inn eller du oppgir:

1) Navn, kontaktinformasjon og betalingsdetaljer: Når du melder deg på tjenesten, ber vi om navn, kjønn og e-postadresse, samt fødselsår og land. Fødselsår samles inn for å sikre at du overholder Retningslinjer og betingelser med hensyn til mindreårige og yngre brukere. Hvis du kjøper et abonnement eller et annet produkt, må vi få din postadresse, ditt telefonnummer og betalingsinformasjonen for å legge til rette for betaling og levering av tjenester.

2) Informasjon om din familie og andre: Du kan også oppgi ytterligere personlig informasjon om deg selv og andre når du bygger ut slektstreet ditt, foretar slektsforskning på nettstedet eller på annen måte bruker tjenestene våre, f.eks. navn, relasjoner, datoer og steder for fødsel og død, kontaktinformasjon som e-postadresse og bilder. Slik informasjon kan også legges inn hvis du velger å bruke funksjonen AI Record Finder™.

Hvis du velger å invitere et familiemedlem eller en annen person som får se eller redigere ditt slektstre, vil vi be deg om den enkeltes e-postadresse og navn. Du må først være sikker på at du har fått samtykke til å formidle deres opplysninger til MyHeritage, før du inviterer dem.

Når du lager et slektstre, bestemmer du hvilke slektninger som skal legges til slektstreet, om man skal legge til avdøde eller levende slektninger eller begge deler, og hvilken informasjon som skal inkluderes om disse. Om en vil legge til levende slektninger til slektstreet, kreves det en godkjennelse fra disse på forhånd. Før en legger til en levende mindreårig slektning til slektstreet, må du få tillatelse fra deres foreldre eller verge.

Hvis du velger å legge til et lydopptak til et bilde eller en profil i slektstreet ditt, vil slike opptak lagres og gjøres tilgjengelige for å lytte kun for deg og medlemmer på familiesiden din. Du kan slette dem når som helst.

3) Informasjon fra offentlige og historiske dokumenter: Vi digitaliserer, lisensierer og skaffer dokumenter fra forskjellige kilder, inkludert fødsels-, vigsels- og dødsattester, dokumenter fra folketellinger, immigrasjonslister, aviser og andre dokumenter. Slike dokumenter kan inneholde personlige opplysninger om deg.

4) DNA-informasjon: DNA-relatert informasjon genereres og lagres når du bruker våre DNA-tjenester, det vil si når du kjøper vårt DNA-testpakke, eller laster opp dine DNA-data som ble generert av en annen DNA-testtjeneste. Våre DNA-tjenester vil trekke ut ditt DNA fra DNA-prøven din eller bruke de opplastede DNA-resultatene, behandle dem og utføre genetisk analyse for å gi deg våre DNA-rapporter.

5) Biometrisk informasjon: Hvis du velger å bruke Photo Tagger-funksjonen, bruker den ansiktsgjenkjenningsteknologi (dvs. biometrisk informasjon) av deg og dine avdøde slektninger, for å hjelpe deg å tagge personer på bildene dine raskt og enkelt.

6) Dine kommentarer og meninger: Hvis du legger ut meldinger eller kommentarer på våre blogger eller Facebook-kontoer eller meldingstavlene våre, kan vi fange opp denne informasjonen.

7) Din bruk av tjenesten: Når du bruker tjenesten vår, kan vi komme til å innhente informasjon basert på din interaksjon med nettstedet vårt eller fra enhetene eller PC-ene du bruker for å få tilgang til nettsted, for å gjøre din opplevelse av besøket på nettstedet bedre og for å forstå hvordan tjenestene våre brukes. Dette kan inkludere nettstedet logginformasjon, «klikkstrøm»-data (for eksempel type PC og nettleser du bruker, adressen til nettstedet der du koblet deg til nettstedet), sidevisninger og IP-adresser.

8) Dine kommunikasjoner: Dine kommunikasjoner med andre brukere gjennom tjenestens funksjoner (f.eks. MyHeritage-innboksen) samt informasjon du gir oss når du kommuniserer med kundestøtteteamet vårt (f.eks. henvendelser til kundestøtte), andre representanter og/eller informasjon du gir mens du samhandler og kommuniserer med vår automatiserte virtuelle assistent. Når du bruker vår automatiserte virtuelle assistent, registreres kommunikasjonene dine av tjenesteleverandører vår Cognigy.AI eller OpenAi.

9) Dine svar på undersøkelsen: Hvis du deltar frivillig i noen undersøkelser eller spørreskjemaer i forbindelse med tjenesten, samler vi inn informasjonen du gir.

10) Dine opplysninger i helsespørreskjemaet: Før vi gir deg DNA-helserapportene, innhenter vi bestemt selvstøttet informasjon om familiens helsehistorikk fra deg, om deg og dine familiemedlemmer ved hjelp av et spørreskjema (henholdsvis «Helsespørreskjemainformasjon» og «Helsespørreskjema»). I USA er vi pålagt å innhente denne informasjonen for å overholde helseforskrifter. Utenfor USA er vi ikke pålagt dette, men vi innhenter den for datakonsekvens.

11) Autentiseringstjenester for tredjeparts konto: Du kan lenke en konto fra Google til din konto på vårt nettsted, for autentisering. Dette kommer da til å tillate deg å bruke dine data fra en annen tjeneste til å skape en MyHeritage-konto eller å logge deg på MyHeritage, uten å måtte skrive inn detaljer, slik som epostadresse, manuelt. Dersom du velger å gjøre dette, innhenter vi og bruker din autoriserte informasjon til å dele med oss via denne tjenesten (for eksempel, epostadressen for tilkobling til Google- eller Apple-konto) iht til denne personvernerklæringen.

12) Informasjon fra integrering med slektsforskningspartnere: Våre slektsforskningspartnere som Roots Magic og Family Historian ("Slektsforskningspartnerne") kan gi videre informasjon om slektsforskning fra slektstrærne til brukerne sine til oss via en integrering for å få treff med våre slektstrær og dokumenter. Vi får ikke en lisens til slik informasjon sendt av Slektsforskningspartnere, og slike opplysninger samles ikke inn av oss, og slettes automatisk etter beregning av treffene.
13) Your Image Data: Hvis du bruker fotofunksjonene våre, slik som Deep Nostalgia™, DeepStory, MyHeritage In Color™, MyHeritage Photo Enhancer, AI Time Machine™, PhotoDater™ og/eller Bildeskanner, vil vi behandle informasjon fra fotografier du laster opp ("bildedata") for å levere den aktuelle tjenesten til deg. Disse fotofunksjonene samler ikke inn og oppbevarer ikke noen biometrisk informasjon eller biometriske identifikatorer fra fotografiene dine. Før opplasting av fotografier eller annen personlig informasjon om levende personer til tjenestene våre, må du få deres samtykke. Før du laster opp fotografier eller annen personlig informasjon om mindreårige eller umyndige barn til tjenesten, må du få samtykke fra en av deres foreldre eller en verge.

3. HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER?

1) For å kunne tilby deg Tjenesten: Vi bruker hovedsakelig dine personlige opplysninger for å dekke behovene som var grunnlaget for at du ga oss dine personlige opplysninger. Disse inkluderer visning av slektstreet ditt, kjøre familiehistorikksøkene dine på MyHeritage på nytt for å finne flere dokumenter, håndtere abonnementet ditt og tilby deg kundestøtte. Vi bruker også dine personlige opplysninger for å gi deg Smart Matches™ og Record Matches for slektstreet ditt, for å tilby funksjonene AI Record Finder™ eller AI Biographer™ eller for at du og andre medlemmer i MyHeritage-fellesskapet skal få kontakt med hverandre, og så videre.

Hvis du benytter deg av våre DNA-tjenester: Vi vil behandle og lagre dine DNA-prøver, gjennomføre genetiske analyser og gi deg DNA-resultatene og DNA-rapportene. Hvis DNA-treff er aktivert, sammenligner vi dine DNA-data med andre brukere for å gi deg DNA-treff. Hvis du er interessert i DNA-helserapportene, vil informasjonen fra helsespørreskjemaet hjelpe oss å bestemme om du er kvalifisert til å motta dem. For amerikanske kunder leveres DNA-helserapportene i henhold til bestilling fra lege. Vi kan legge til nye DNA-helserapporter for deg når de gjøres tilgjengelige.

Hvis du bruker våre fotofunksjoner som er basert på algoritmer med kunstig intelligens (AI), slik som Deep Nostalgia™, DeepStory, MyHeritage In Color™, MyHeritage Photo Enhancer, PhotoDater™ og/eller AI Time Machine™, vil vi behandle bildedata for å animere bildene dine, fargelegge dem eller gjenopprette de opprinnelige fargene, forbedre dem, anslå når de ble tatt eller skape konseptuelle temabilder fra bildene dine.

Hvis du bruker AI Time Machine™-funksjonen: Bilder som lastes opp til AI Time Machine™-funksjonen, deles ikke med tredjeparter. Opplastede bilder brukes ikke til å trene eller forbedre AI-algoritmene - de brukes utelukkende til å generere brukerens AI-bilder, ikke til noen andre formål. De slettes umiddelbart etter at en AI Time Machine™-modell er generert. Hvis det ikke har blitt generert noen modell. vil bildene bli lagret i en 24 timer for senere forsøk, før de slettes.

Hvis du bruker Photo Tagger-funksjonen vår, merk at den bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi fra Amazon. Når den er aktivert, identifiserer denne funksjonen ansikter på bildene dine og oppretter ansiktsgjenkjenningsmodeller. Den klynger sammen ansikter fra samme person som vises i flere bilder, og lar deg tagge dem i alle bilder i ett. Photo Tagger lærer utseendet til avdøde personer du tager og kommer med forslag til tagging når du laster opp nye bilder til MyHeritage. Tagging er aldri automatisk og krever alltid din bekreftelse. Denne funksjonen er ikke aktivert som standard og krever ditt eksplisitte samtykke til å begynne å virke og lage ansiktsgjenkjenningsmodeller (dvs. biometrisk informasjon) om deg og dine avdøde slektninger. Forslag til navnemerking for ansiktsgjenkjenning gis kun for beviselig døde personer fra ditt slektstre. Eventuelle ansiktsgjenkjenningsmodeller brukes kun til bildene på familiesiden din og brukes aldri til å lage merkeforslag for bilder som andre brukere som ikke er medlemmer på familiesiden din laster opp.
MyHeritage vil aldri selge eller lisensiere Photo Tagger-informasjonen til tredjeparter.

Hvis du bruker funksjonene AI Record Finder™ eller AI Biographer™: Med AI Record Finder™ kan du søke etter forfedre og slektninger i et chat-grensesnitt, og med AI Biographer™ kan du opprette en biografi om en person. Informasjonen du oppgir når du bruker AI Record Finder™, deles med OpenAI og behandles for å gi deg søkeresultatene. Funksjonen AI Biographer™ lager en biografi basert på informasjon i databasen til MyHeritage og eksterne offentlige kilder (som vi ikke kan garantere nøyaktigheten av).

Når du bruker den automatiserte virtuelle assistenten vår, kommer vi og vår tjenesteleverandør Cognigy.AI til å behandle personopplysninger, registrere chatkommunikasjonen din og bruke KI-teknologi til å analysere forespørselen din, sånn at vi kan gi deg et passende svar og forbedre opplevelsen din. Informasjon som den automatiserte virtuelle assistenten gjenkjenner som et kredittkortnummer (basert på kredittkortnumres unike mønstre), blir ikke registrert.

2) For å kommunisere med deg: Vi kan kommunisere med deg i den hensikt å informere deg om oppdateringer eller tilføyelser til tjenesten, eller for å søke tilbakemeldinger fra deg om tjenesten. Vår kommunikasjon med deg vil primært foregå per e-post, men kan gjøres via telefon, direktereklame eller en annen metode for kommunikasjon i utvalgte tilfeller. Hvis du ikke ønsker å fortsette å motta e-post fra oss, kan du melde deg ut når som helst ved hjelp av avmeldingslenken oppført i e-posten eller ved å endre e-postinnstillingene. Hvis du ønsker å melde deg ut av andre metoder for kommunikasjon, kan du kontakte oss via privacy@myheritage.com.

3) Markedsføre tjenestene våre: Når du registrerer deg for tjenesten, samtykker du i at vi kan bruke din kontaktinformasjon i tillegg til informasjon om din bruk av tjenesten, for å tilby deg supplerende MyHeritage-produkter eller -tjenester. Slike kampanjetilbud kan også gjøres via e-post, på telefon eller direktemelding. Vi vil aldri sende deg reklametilbud via tekstmelding (SMS). De eneste tekstmeldingene (SMS) du kan komme til å motta fra oss er meldinger om kommende fødselsdager og bryllupsdager til nære familiemedlemmer hvis du valgte å motta den konkrete informasjonen.

Hvis du ikke ønsker å motta reklametilbud fra oss på e-post, kan du melde deg ut når som helst ved hjelp av avmeldingslenken oppført i e-posten eller ved å endre på innstillingene dine for e-post og kommunikasjon. Se avsnittet om "E-postinnstillinger" nedenfor. Hvis ikke du ønsker å motta reklametilbud på telefon, kan du også gjøre det via innstillingene for e-post og kommunikasjon. Du kan også be oss slutte å kommunisere med deg ved å kontakte oss på privacy@myheritage.com eller be om dette når du snakker med en hvilken som helst representant for MyHeritage.

Din og andre brukeres aggregerte informasjon fra undersøkelsene kan brukes i vår markedsføring, og disse e-postmeldingene eller tilbudene kan bli presentert for deg.

4) For interne forretningsformål: For å forbedre tjenesten og utvikle nye produkter og tjenester, kan vi bruke din personlige informasjon for intern dataanalyse, studere hvordan nettstedet brukes, for å hjelpe oss å diagnostisere problemer og sikre tjenesten, og identifisere trender i bruken og bestemme effektiviteten av reklamekampanjer. Vi kan for eksempel fastslå hvor mye tid besøkende tilbringer på hver side i nettstedet, og hvordan de navigerer gjennom nettstedet, og bruke denne informasjonen til å forbedre nettstedet.

Vi bruker din IP-adresse for å levere nettstedet og vår tjeneste til deg, og for å diagnostisere problemer med vår server. IP-adressen er også brukt til å samle bred demografisk informasjon som geografisk fordeling av våre medlemmer. Når du besøker tjenesten for første gang, bruker vi din IP-adresse til å foreslå tjenesten for deg på det språket som anses mest hensiktsmessig for det geografiske området adressen stammer fra.

5) For å gjennomføre forskning: Dersom du frivillig er enig i informert samtykke for DNA, kan vi bruke opplysningene dine (som DNA-resultater og annen DNA-informasjon) til forskningsformål som spesifisert deri. Ditt informerte samtykke kan tilbakekalles når som helst gjennom nettstedet. Din og dine familiemedlemmers identitet og vil aldri bli avslørt av oss i noen publikasjon av noen undersøkelser. Les vår Informert Samtykke for DNA for å få vite mer om MyHeritage DNA Forskningsprosjektet.

4. JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Vi er pålagt å spesifisere formålene som vi behandler personopplysningene dine for og de juridiske grunnlagene vi baserer oss på når vi gjør det. Gjennomgå tabellen som utdyper behandlingsaktivitetene våre og det juridiske grunnlaget for hver aktivitet.

5. VIL MYHERITAGE GI VIDERE NOEN AV DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER?

PERSONOPPLYSNINGER OPPGITT AV DEG, INKLUDERT GENETISKE OPPLYSNINGER OG HELSEOPPLYSNINGER, VIL ALDRI BLI SOLGT ELLER LISENSIERT AV OSS TIL TREDJEPARTER, INKLUDERT FORSIKRINGSSELSKAPER, OFFENTLIGE ORGANER, ANDRE BEDRIFTER ELLER ARBEIDSGIVERE.

Disse beskyttelsene dekker alt knyttet til DNA, inkludert DNA-prøver, DNA-resultater, DNA-rapporter, DNA-helserapporter, ansiktsgjenkjenningsmodeller (dvs. biometrisk informasjon) og så videre.

Vi vil ikke gi informasjon til politimyndigheter med mindre det er pålagt ved gyldig rettskjennelse eller stevning for genetisk informasjon.

MyHeritage vil ikke gi videre noen av dine personlige opplysninger til noen tredjepart bortsett fra under de begrensede omstendighetene som er oppgitt under:

1) Med våre tjenesteleverandører: Vi brukere flere betrodde tredjeparter til å utføre ulike oppgaver for oss, under beskyttelsen av behørige avtaler. Vi bruker for eksempel ledende tredjepartsplattformer til å behandle betalinger fra deg (hovedsakelig Adyen, Stripe, BlueSnap og PayPal), for å få skylagringstjenester (hovedsakelig Amazon og Google Cloud), for at vi skal få hjelp til markedsføring og reklame, analyser fra forbrukerundersøkelser, utvikling av nye algoritmer og tjenster, forhindring av svindel, sikkerhet og behandling av kundestøtteforespørsler. Vi bruker verktøyet Google Dialogflow til å utføre en semantisk analyse av de mottatte henvendelsene til kundestøtte, sånn at disse kan klassifiseres setter hensikt, hvem som skal besvare dem og hvordan håndteringen kan gjøres mest mulig effektiv.
Før eventuelle henvendelser videresendes til Dialogflow, fjerner vi identifiserbar informasjon (som navn og e-postadresser). I tillegg slettes alle henvendelsene fra Dialogflow etter at de er kategorisert riktig. Siden vi ønsker at innkommende henvendelser til kundestøtte skal behandles så raskt som mulig bruker vi en tekst til tale-tjeneste fra Microsoft Azure, siden denne hjelper oss med å transkribere innholdet til telefonsamtalene som når fram til kundestøtte. Samtalene slettes automatisk etter at de er omdannet til tekst og de lagres ikke av Microsoft.

Vår automatiserte virtuelle assistent er aktivert av Cognigy.AI. Cognigy.AI opererer som tjenesteleverandøren vår og kommer bare til å bruke dine personlige opplysninger for å kunne tilby oss tjenesten og forbedre den.

Hvis du velger å bruke AI Record Finder™-funksjonen, vil informasjonen du oppgir i chat-grensesnittet når du bruker funksjonen, deles med OpenAI og behandles for å gi deg søkeresultatene. Hvis du velger å bruke funksjonen AI Biographer™, bruker den OpenAI til å oppsummere informasjon fra databasen til MyHeritage og eksterne offentlige kilder for å lage en biografi om en person.

Hvis du velger å bruke DeepStory-funksjonen vår, gjør vi deg oppmerksom på at vi bruker tekst til tale-omdannelsestjenester levert av Microsoft Azure og Amazon Polly for å tilrettelegge DeepStory-funksjonen. Teksten slettes umiddelbart etter at den er omdannet til en stemmefil og den lagres ikke av disse tjenestene.

Vi bruker Google Kundeanmeldelser for å samle inn tilbakemelding om tjenestene våre. Hvis du godkjenner at Google sender deg en spørreundersøkelse, merk at e-posten din, ordreleveringsdato, landet ditt og innholdet i anmeldelsen din vil bli behandlet av Google som kontrollør og derfor vil være underlagt Googles personvernerklæring.

Hvis du velger å bruke Photo Tagger-funksjonen vår, merk at den bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi fra Amazon. Denne funksjonen er ikke aktivert som standard og krever ditt eksplisitte samtykke.

Når det gjelder DNA-tjenester, bruker vi infrielse- og speditørselskaper (hovedsakelig Jay Group og Shipwire) i tillegg til det spesialiserte DNA-laboratoriet Gene by Gene, som ligger i Texas, USA til å behandle, trekke ut og lagre DNA-prøver. Disse tredjepartene får utelukkende tilgang til den minimale informasjonen som trengs for å utføre deres tilleggsfunksjoner, og det er forbudt å bruke denne til andre formål.

For å behandle bestillinger for MyHeritage DNA-helseoppgraderinger fra kunder bosatt i USA, jobber vi med et uavhengig nettverk av fullt lisensierte, styresertifiserte leger og genetikkrådgivere, PWNHealth, LLC (www.pwnhealth.com) ("PWNHealth"). PWNHealth gir legens tilsyn og genetisk rådgivning, som er påkrevd for samsvar. Med henblikk på gjennomgang av PWNHealth av en lege og genetikkrådgiver, blir dine personlige opplysninger, inkludert informasjon om helsespørreskjema, DNA-resultatene og DNA-helserapportene dele konfidensielt med PWNHealth.
For behandling av kundestøtte forespørsler, bruker vi i tillegg til våre egne ansatte, også kundestøttefirmaet TELUS International Services Limited som drifter kundestøtteteam på våre vegne i Irland (fra november 2017) og i Guatemala (fra januar 2020).

Med hensyn til tredjeparter utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet har vi tatt skritt for å sikre at din personlige informasjon er tilstrekkelig beskyttet, slik det kreves av gjeldende lover.

2) Med medlemmer av familiesiden din, dine Smart Matches™ (hvis aktivert) og DNA-treffene dine (hvis aktivert):

Informasjon du laster opp til familiesiden din vil være tilgjengelig for alle medlemmer av familiesiden din.

Smart Matches™ er en teknologi som er utviklet og eid av MyHeritage for å finne treff mellom slektstrær, ved å se etter personer som de har til felles. Smart Matches™ er svært nyttig ved at de legger til rette for funn av ukjente slektninger og gjenforening av familier som ar mistet kontakten over tid. Andre MyHeritage-brukere kan motta varslinger om Smart Matches™ mellom enkeltpersoner i deres slektstre og enkeltpersoner i slektstreet. Smart Matches™ kan også bli funnet på levende individer i treet. Hvis du er bekymret for personvernet av slektstreet ditt, i den grad at du ikke ønsker å tillate at potensielle slektninger skal finne og vise deler av det, kan du deaktivere Smart Matches™ for slektstreet. Smart Matches™ er aktivert som standard. Hvis Smart Matches™ er aktivert, kan brukere av MyHeritages Genealogy Partners motta Smart Matches med familietreet ditt. Slike treff er ikke toveis, du vil ikke motta Smart Matches™ med brukerne av MyHeritages Genealogy Partners. Besøk vårt Hjelpesenter for å få vite mer om Smart Matches.

DNA-treff er en sentral funksjon i våre DNA-tjenester, på tvers av MyHeritage DNA-sett og DNA-dataopplastinger.
Hvis du bruker våre DNA-tjenester når DNA-treff er aktivert, vil dine treff fra DNA-resultater med andre brukere og kan kobles til din profilside, og DNA-slektsforskningsrapportene inkluderer en liste med deres potensielle slektninger, basert på DNA. Hver og en av dem som svarer til ditt DNA vil være i stand til å se hvor mye DNA de har til felles med deg og det anslåtte slektskap mellom deg og noen av dine personlige opplysninger som visningsnavnet, landet du bor i, ditt etniske estimat og genetiske grupper og annen profilinformasjon, avhengig av personverninnstillingene (men ingen av dine DNA-treff vil kunne se DNA-helserapportene dine). Hvis et DNA-treff er funnet mellom deg (eller noen annen person som du er DNA-leder for) og en annen person som har DNA-resultatene lagret i vår database, vil både du og slik person bli varslet om treffet, forutsatt at dere begge aktiverte DNA-treff i personverninnstillingene. DNA-treff kan ha betydelige personlige konsekvenser fordi de kan avsløre uventede familieforbindelser. Dette kan avsløre forhold som ikke støttes av DNA, eller DNA kan indikere forhold som motsier eksisterende relasjoner i slektstreet. Hvis du bruker DNA-tjenesten og er bekymret for konsekvensene av DNA-treff, kan du deaktivere DNA-treff for din profil og for en annen profil som du er DNA-leder for. Når DNA-treff er deaktivert, vil DNA ikke samsvare med andre mennesker, ingen DNA-treff vil bli funnet og eventuelle tidligere DNA-treff vil bli slettet. Hvis du ikke er i stand eller villige til å greie deg mot konsekvensene og eventuelle negative konsekvenser av slike slutninger, bør du ikke sende inn DNA-prøver og / eller DNA-resultater til oss, og du bør slette dine DNA-resultater og DNA-rapporter. Besøk vårt Hjelpesenter for å få vite mer om DNA-treff.

3) I juridiske eller personvernomstendigheter: om det er påkrevd av oss juridisk eller under rettssaker, eller for å forhindre svindel og nettkriminalitet.

4) For forskning: Hvis du uttrykkelig gir ditt samtykke til den Informerte Samtykke for DNA, til forskningsformålene som fremgår deri, kan informasjonen din aggregeres og brukes i forskningsstudier publisert av MyHeritage, alltid uten å identifisere informasjon som navnet ditt, e-postadresse, osv. Personopplysninger oppgitt av deg, inkludert genetiske opplysninger og helseopplysninger, vil aldri bli solgt eller lisensiert av oss til tredjeparter. Les vår Informert Samtykke for DNA for å få vite mer om MyHeritage DNA Forskningsprosjektet.

5) Ved et oppkjøp av MyHeritage: i tilfelle MyHeritage, eller en vesentlig del av dets eiendeler eller lager kjøpes opp, kan behandling og overføring av personopplysninger være nødvendig. Vær oppmerksom på at denne situasjonen ikke er unik for MyHeritage og gjelder for de fleste bedrifter.

6. HVORDAN SLETTER DU INFORMASJON OM DEG SELV ELLER DIN FAMILIE, ELLER RAPPORTERER DEN TIL OSS?

Slette kontoen din: Se instruksjoner for å slette kontoen din. Dette vil ugjenkallelig slette ikke bare kontoen din og de personlige opplysningene du har oppgitt, men også familiesidene dine, slektstrær, DNA-data og helsedata.

Slette dine DNA-resultater og DNA-rapporter og destruere DNA-prøven din: Dine DNA-resultater og DNA-rapporter kontrolleres av deg og kan slettes av deg når som helst med slett-funksjonen fra siden "Administrer DNA-sett" på nettstedet. Du kan også be om at vår kundestøtte gjør dette for deg. Vi vil når som helst, dersom du ber om det, ødelegge DNA-prøven gitt av deg eller din DNA-prøve som ble gitt til oss av en annen person med din tillatelse. For å be om at DNA-prøven din destrueres, ta kontakt med oss på privacy@myheritage.com.

Når du sletter din Helsespørreskjema-informasjon: kan du slette dine helsespørreskjema-opplysninger ved å slette kontoen din eller ta kontakt med kundestøtte.

Slette ansiktsgjenkjenningsmodeller:Alle ansiktsgjenkjenningsmodeller slettes automatisk tre måneder etter din siste bruk av Photo Tagger-funksjonen. Du kan når som helst slette alle ansiktsgjenkjennelsesmodellene ved å slå av Photo Tagger-funksjonen i personverninnstillingene dine eller Photo Tagger-funksjonen i Appinnstillinger > Bilder.

Slette AI Record Finder™-chatloggen: Du kan slette chatloggen din i AI Record Finder™-funksjonen ved å bruke knappen «Slett chat» i funksjonen eller ved å kontakte vår kundestøtte.

Slette eller endre informasjon som andre har lagt ut om deg eller din familie: Hvis informasjonen ble publisert på en familieside der du er medlem, kan du slette den. Ellers, hvis ikke du kan slette eller endre slik informasjon som er lagt ut av et annet medlem, ta kontakt med oss på privacy@myheritage.com. Vi vil så kontakte deg for og klargjøre hvilken informasjon du ønsker slettet, og vil så fjerne den for deg så raskt som mulig.

Når det gjelder tvister eller problemer relatert til andre persondata om deg på nettstedet: Du kan ta kontakt med oss på privacy@myheritage.com. Dersom du er registrert medlem av Nettstedet, og kontakter oss med en forespørsel om informasjon angitt på Nettstedet, ber vi om at du kommuniserer til oss fra samme epostadresse som du brukte til å registrere deg på Nettstedet. Ellers kan vi bli nødt til å verifisere identiteten din før vi vurderer forespørselen.

I tilfelle du trenger ekstra hjelp, kan du sende e-post til oss på privacy@myheritage.com for å be oss om å hjelpe deg med å slette informasjon som du ønsker å få slettet, og forespørselen skal utføres så raskt som mulig av våre ansatte unntatt om den er undersøkt og antas å være illegitim.
Du kan også kontakte vår juridiske EU/EØS-representant, Eugeny Inberg, via e-post på: eurepresentative@myheritage.com.

7. INFORMASJONSKAPSLER OG IKKE-PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for nettlesere og liknende automatiserte teknologiske måter å samle inn data på for å forbedre opplevelsen din når du besøker Nettstedet. Eksempler på dette er å unngå å vise visse meldinger mer enn én gang, lagre innloggingsopplysningene dine slik at du ikke trenger å skrive dem inn hver gang du vil logge inn eller å huske visningsspråket du tidligere valgte så du ikke trenger å velge det hver gang du besøker nettstedet. Du kan deaktivere eller slette informasjonskapsler fra datamaskinen din hvis du ønsker, men visse deler av tjenesten vår kan ikke fungere optimalt eller i det hele tatt om du gjør det. For mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og liknende automatisert teknologiske måter å samle inn data og hvordan du kan velge å deaktivere eller slette informasjonskapsler, kan du besøke vår retningslinjer for informasjonskapsler. For mer informasjon om informasjonskapsler, inkludert hvordan du stiller inn nettleseren din for å avvise informasjonskapsler, gå til www.allaboutcookies.org

Andre ikke-personlige opplysninger
Når du besøker nettstedet vårt, kan vi automatisk samle inn ikke-personlig informasjon om deg, for eksempel nettstedet du fant vårt nettsted på, datatype, skjermoppløsning, operativsystemversjon, mobilenhetsdetaljer (hvis aktuelt) og nettleser. Vi kan også samle inn ikke-personlig informasjon som demografiske data, for eksempel ditt geografiske område. Ikke-personlig informasjon omfatter også personlig informasjon som er samlet på en måte slik at sluttproduktet ikke identifiserer deg eller andre brukere av nettstedet, for eksempel ved å bruke personlige opplysninger til å beregne hvor stor andel av vår brukere er fra et bestemt land eller som er kvinner. Fordi ikke-personlig informasjon ikke identifiserer deg personlig, kan vi bruke slik ikke-personlig informasjon til ethvert formål. I tillegg forbeholder vi oss retten til å dele slik ikke-personlig informasjon.
Enkelte nettlesere og enheter gir deg mulighet til å sende en innstilling som gjør at du ikke kan «spores» på nett. Vi endrer ikke din online-erfaring basert på hvorvidt et slikt signal sendes.

8. SIKKERHET OG OVERFØRING AV INFORMASJON

Når du sender oss personlig informasjon, kan denne personlige informasjonen bli overført eller lagret av oss i våre sikre datasentre som kan besørge et annet nivå når det gjelder beskyttelse av personlig informasjon i ditt hjemland. Ved å gi oss personlig eller genetisk informasjon, bør du være klar over at den vil bli overført, behandlet og lagret i våre datasentre lokalisert i USA. Du forstår og aksepterer at DNA-prøver vil bli lagret i USA som angitt i Retningslinjer og betingelser.

MyHeritage tar hensiktsmessige skritt for å sikre at overføringer av persondata utføres i samsvar med gjeldende lov og eksplisitt for å beskytte dine persondata-rettigheter og interesser. Overføringer er derfor begrenset til land som er anerkjent for å ha tilstrekkelig grad av rettslig beskyttelse eller hvor vi kan være sikre på at alternative ordninger er på plass for å beskytte dine personvernrettigheter. Spesielt så stoler vi på EU-kommisjonens standard kontraktbestemmelser. Du har rett til å kontakte oss for mer informasjon om de garantier vi har satt på plass.

Du erkjenner at dersom du laster ned DNA-resultatene dine, vil: 1) en slik nedlasting opprette en kopi som ikke er beskyttet av sikkerhets- og personverninnstillingene til MyHeritage; 2) en slik nedlasting og lagringen av DNA-resultatene dine etter du har lastet dem ned, gjøres på din egen risiko; og 3) MyHeritage ikke ha kontroll over de nedlastede DNA-resultatene, og de skal ikke stå ansvarlige til deg eller til tredjeparter i forbindelse med en slik nedlasting og/eller lagring.

Vi iverksetter og opprettholder rimelig sikkerhet som er hensiktsmessig med innholdet i personopplysningene vi innhenter, bruker, beholder, overfører eller behandler på andre måter. Vi ønsker å utvikle, implementere, opprettholde, overvåke og oppdatere et rimelig sikkerhetsprogram for informasjon, men et slikt program kan ikke bli perfekt, så vi kan ikke med sikkerhet eliminere alle risikoer. Det kan oppstå brudd på datasikkerheten grunnet svakheter, kriminelle utnyttelser eller andre faktorer som ikke kan forhindres. Sikkerhetsprogrammet vårt er laget for å administrere risikoer for datasikkerheten, og hjelpe med å forhindre brudd på datasikkerheten, men vi ikke være sikre på at alle hendelser og brudd er forårsaket av at vi ikke klarer å implementere og opprettholde rimelig sikkerhet.

Du er ansvarlig for å oppbevare passordet ditt for tjenesten konfidensielt. MyHeritage krever at du ikke deler passordet ditt med noen. MyHeritage krever at du ikke bruker samme passord som du bruker på MyHeritage på noen annen tjeneste.

MyHeritage vil etterkomme gjeldende lover i tilfeller av brudd på sikkerheten, taushetsplikten eller integriteten til dine personlige opplysninger, og, der vi anser det som passende eller hvis det er påkrevd av gjeldende lover, varsle deg via e-post på det mest hensiktsmessige tidspunktet og uten urimelige forsinkelser dersom det er i samsvar med eventuelle nødvendige tiltak for å fastslå bruddets omfang og å gjenopprette integriteten til datasystemet.

9. DATALAGRING

Vi vil bare lagre dine personlige opplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle hensikten(e) som de ble samlet inn for, og for å etterkomme gjeldende lover. Dette betyr at vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge som det trengs for at vi kan levere tjenestene våre, bortsett fra der vi har et juridisk grunnlag for å lagre dem i en forlenget tidsperiode (etter at abonnementet ditt utløper, kan vi for eksempel fremdeles ha en legitim interesse i å bruke kontaktopplysningene dine i markedsføring av vår tjeneste overfor deg). Vi lagrer også personlige opplysninger som vi trenger for utførelsen av avventende oppgaver for å etterleve våre juridiske rettigheter og krav, i tillegg til visse opplysninger som vi, av juridiske årsaker, må lagre i en bestemt periode (i sistnevnte tilfelle, er behandlingen av den informasjon av oss begrenset). Hvis du ga din godkjenning til det Informerte Samtykket for DNA, kan vi lagre opplysningene herunder for så lenge vi bestemmer at det er nødvendig for forskningsformålene som er beskrevet i denne erklæringen.

I noen tilfeller, der du eller vi sletter innholdet i eller hele din konto, kan kopier av informasjonen forbli synlig andre steder i den utstrekning en slik kopi har blitt delt med andre, ellers distribuert i henhold til dine persondata eller hvor den har blitt kopiert eller lagret av andre brukere. En del av slektstreet ditt kan for eksempel ha blitt kopiert av andre brukere til sitt eget slektstre. Fjernet og slettet informasjon kan vedvare i sikkerhetskopier for en begrenset tid for våre interne forretningsformål, men vil ikke være tilgjengelig for deg eller andre brukere.

Lagring av DNA-prøve

Alle DNA-prøver lagres ved testlaboratoriet vårt i USA. En DNA-prøve kan oppbevares av oss med mindre eller inntil omstendighetene krever at vi ødelegger DNA-prøven, noe som du kan be om når som helst ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor, eller den ikke lenger er egnet for testformål. Vi kan lagre DNA-prøvene i en periode på opptil ti (10) år for ytterligere genetisk testing, alltid underlagt innhenting av din uttrykkelige godkjenning på forhånd, for slik tilleggstesting.

Ansiktsgjenkjenningsmodeller
Hvis du bruker Photo Tagger-funksjonen, slettes alle ansiktsgjenkjenningsmodeller automatisk tre måneder etter din siste bruk av Photo Tagger-funksjonen. I tillegg kan du slette alle ansiktsgjenkjenningsmodeller når som helst.

10. ADMINISTRERE PERSONVERNET DITT

Du kan kontrollere hvordan du deler persondata ved å endre personverninnstillingene dine på følgende områder:

11. DINE RETTIGHETER

Du kan gjennomgå dine personlige opplysninger ved å justere kontoinnstillingene dine. Du har også retten til å be MyHeritage om å endre personlige opplysninger som de holder om deg dersom de er uriktige eller misvisende på noen som helst måte. MyHeritage har startet en prosess som verifiserer at personen som forespør er kunden vi har samlet inn opplysninger om. Vi kan be om at du oppgir identifiserbar informasjon for å sammenligne det med personopplysningene som vi allerede vedlikeholder. Vi kan be om en strengere verifiseringsprosess, avhengig av hvor sensitive personopplysningene er. Eventuelle forespørsler om å endre personlige opplysninger i MyHeritages dokumenter bør være skriftlige og rettes på e-post til privacy@myheritage.com.

12. DATAPERSONVERNRETTIGHETER

Medlemmer av MyHeritage som bor i EU, EØS-området, Andorra, Argentina, Australia, Brasil, California, Canada, Færøyene, Guernsey, Hong Kong, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Mexico, New Zeland, Singapore, Sør-Korea, Sveits, Uruguay og andre jurisdiksjoner, har visse datavernrettigheter. For medlemmer lokalisert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet inkluderer det de rettighetene som er angitt nedenfor (og relaterte begrensninger). For medlemmer lokalisert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet vil disse rettighetene variere, men de kan inkludere følgende rettigheter, som kan være gjenstand for visse unntak: 1.1 Retten til å få tilgang til opplysninger som holdes om deg. Denne retten kan normalt utøves vederlagsfritt. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å ta et passende administrasjonsgebyr når det er tillatt ved gjeldende lov. 1.2 Du har retten til å innvende mot behandlingen som har våre legitime interesser som dets juridiske grunnlag (se avsnittet over, "Rettslige grunnlag for behandlingen av personlige opplysninger"). 1.3 Du har retten til å få en bærbar kopi av dine personlige opplysninger som er behandlet på grunnlag av samtykket ditt, eller som er nødvendig for å gjennomføre kontrakten mellom oss (se avsnittet over, "Rettslige grunnlag for behandlingen av personlige opplysninger"). 1.4 Retten til å be om korrigering eller begrensning av informasjonen vi behandler gjeldende deg. 1.5. Retten til å trekke tilbake samtykket ditt, når det er det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysningene dine (se delen "Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger" ovenfor). 1.6 Retten til å be om sletting av personopplysningene dine. Eventuelle forespørsler bør være skriftlige og rettes til MyHeritage på e-post til privacy@myheritage.com eller gjennom kundestøtte. MyHeritage vil bruke rimelige anstrengelser for å skaffe deg personlige opplysninger som de har om deg i filene sine. MyHeritage skal jobbe for å svare så snart det lar seg gjennomføre. MyHeritage vil gjøre alt vi kan for å løse alle forespørsler vi mottar. Men hvis du er misfornøyd med vårt svar på forespørselen din kan du ha retten til å sende inn en klage. Uten begrensning i jurisdiksjoner der GDPR gjelder (dvs. Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Storbritannia) har du rett til å sende inn en klage til datatilsynet.

13. GDPR

MyHeritage har tatt forholdsregler for å sikre etterlevelse av alle gjeldende personvernlover, inkludert EUs personvernforordning (GDPR).

14. PERSONVERNERKLÆRING I USA

For informasjon om personvernrettighetene du måtte ha i henhold til amerikanske lover og relaterte bekjentgjøringer, vennligst se vår US State Privacy Notice.

15. BRASILS PERSONVERNSLOV

16. SØR AFRIKAS PERSONVERNSLOV

17. BARN

Tjenestene våre er ikke rettet mot barn under 13 år, og MyHeritage samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra barn under minstealderen (for mer informasjon, se avsnittet «Mindreårige brukere» i våre Vilkår og betingelser). Hvis MyHeritage får vite at et barn under minstealderen har oppgitt personlig identifiserbare opplysninger til nettstedet, vil vi bruke rimelige anstrengelser for å fjerne slike opplysninger fra filene våre. Hvis du oppgir informasjon om et barn, samtykker du, som forelder eller juridisk verge, i vår behandling og bruk av slike opplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

18. KONTAKTE OSS OM PERSONVERN

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, praksisen for dette nettstedet eller din omgang med dette nettstedet, kan du ta kontakt med vår datavernrepresentant via e-post på dpo@myheritage.com, vår dedikerte e-postadresse for personvern privacy@myheritage.com eller vår juridiske EU-representant, Eugeny Inberg, via e-post på: eurepresentative@myheritage.com.
Du kan også ta kontakt med DPO hvis du ønsker å be om tilgang til eller motta informasjon om de personlige opplysningene vi lagrer om deg, og om at den informasjonen slettes. Hvis du har legitimt grunnlag for det, kan du motsette deg behandlingen som utføres med dine personlige opplysninger. Vær oppmerksom på at retten til å få tilgang til visse personlige opplysninger kan være begrenset i noen omstendigheter.