Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger

Denne tabellen beskriver det rettslige grunnlaget som MyHeritage må ha for å behandle personopplysninger.
Merk at vi kan behandle personopplysningene dine basert på mer enn én juridisk grunn hvis slik informasjon brukes til flere formål. Når vi baserer oss på samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst. Når vi deler personlig informasjon med tredjeparter og tilknyttede selskaper til MyHeritage til formålene angitt nedenfor, baserer vi oss på det juridiske grunnlaget nevnt i tabellen nedenfor.