Sesjon, verving og tjenestegjøring
Du kan endre kategori eller samling
Navn
Født
Militær
Legg til detaljer
Bosted
Nøkkelord
Mer
Match alle kriterier nøyaktig
Nullstill skjema
Søk i Sesjon, verving og tjenestegjøring
Navn
Født
Militær
Legg til detaljer
Bosted
Nøkkelord
Mer
Nullstill skjema
CollectionCategoryDescriptionImage
Sesjon, verving og tjenestegjøring
Sesjons-, vervings- og tjenestegjøringregistre gir deg mulighet til å finne ut mer om din slektnings militærtjeneste. Disse registrene inneholder typisk fødselsinformasjon, bosted, beskrivelse av utseende, yrke og i noen tilfeller vil du også finne andre familiemedlemmer nevnt. <br><br>