Militær
Du kan endre kategori eller samling
Navn
Født
Militær
Legg til detaljer
Bosted
Nøkkelord
Mer
Match alle kriterier nøyaktig
Nullstill skjema
Søk i Militær
Navn
Født
Militær
Legg til detaljer
Bosted
Nøkkelord
Mer
Nullstill skjema
CollectionCategoryDescriptionImage
Militær
De fleste av oss er i slekt med i det minste en som har tjenestegjort i det militære. De militære registrene bidrar med verdifull informasjon om menn og kvinner som tjenestegjorde og ofte også deres familie. <br><br> De militære registrene kan bidra med dato for fødsel og dødsfall, navn og adresse til familiemedlemmer, og detaljer om vedkommendes tjeneste. Søk gjennom et bredt utvalg av militærregistre, så vel som militære historier, for å lære mer om din slektning, og om det politiske klimaet mens de tjenestegjorde. Vi bidrar med søkbare databaser fra Nord-Amerika og resten av verden.