Sefardisk jødisk - Nordafrikansk etnisitet - topp land
Sefardisk jødisk - Nordafrikansk etnisitet er vanlig i følgende land, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen etnisitet
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere med Sefardisk jødisk - Nordafrikansk etnisitet i det landet.
Vis alle land
Sefardisk jødisk - Nordafrikansk etnisitet
De nordafrikanske sefardiske jødene er en del av den store "Mizrahi" jødiske befolkningen, og inkluderer de som er kjent samlet som "Maghrebi-jøder", og anerkjenner den "vestlige" lokaliteten av arv fra Marokko, Algerie, Libya og Tunisia. Jødene kom først til Nord-Afrika enten som handelsmenn for det gamle israelittiske rike eller under opprøret etter ødeleggelsen av kong Salomos tempel, ødelagt av babylonerne i 586 f.Kr. De bosatte seg blant berberne, og deres etterkommere er dagens marokkanske jøder. Jødene bosatte seg i Algerie siden den siste romerske perioden og den etterfølgende innstrømningen av innvandrere fulgte den visigotiske forfølgelsen i Europa. Jødene i både Libya og Tunisia ankom flere hundre år tidligere enn de i Algerie, i 3. århundret f.Kr., under gresk styre. Mer enn tusen år etter at jødene først ankom i Nord-Afrika, førte den spanske inkvisisjonen (og utvisning av jøder) i 1492 en annen massiv migrasjon fra den iberiske halvøya til Nord-Afrika. Med etableringen av staten Israel i 1948, tok det store flertallet av nordafrikanske jødiske veier til Israel fra da til 1970-tallet, i en serie av småskala og storskala utvandringer fra arabiske land. En vesentlig del av Nord-Afrikas jøder flyttet til Frankrike, og foruten et samfunn på et par tusen i Marokko, ble svært få jøder igjen i Nord-Afrika.