Amerikanske urfolk etnisitet - topp land
Det er enda ikke nok data til å vise hvilke land hvor Amerikanske urfolk etnisitet er mest vanlig.
Velg en annen etnisitet for å se hvilke land den er mest vanlig.
Amerikanske urfolk etnisitet
Man antar at de første menneskene kom til Amerika for ca. 10 000 år siden via en landbro mellom Asia og dagens Alaska og Canada. Indianere stammer fra pre-colombianske befolkninger som senere bosatte seg i Amerika. De fleste indianske folk var jegere og sankere som levde i sosialt og kulturelt komplekse samfunn med sterkt animistiske og sjamanistiske religiøse tradisjoner. Europeisk koloniekspansjon i Amerika, som startet på 1500-tallet, satte indianere i kontakt med europeere, og resulterte i uttynning og forflytning av mange indianergrupper på grunn av ukjente sykdommer (som kopper) og landkonflikter som ofte eskalerte til krigføring. Mens mange indianerstammer og -kulturer har overlevd til moderne tid – noen av dem nå organisert i semi-autonome nasjoner – har mange stammer opplevd omfattende ødeleggelser. Folk av indiansk avstamning i dag kan ofte spore sin arv tilbake til en rekke ulike indianerstammer, og mange indianere er også av blandet etnisitet med europeisk eller afrikansk-amerikansk bakgrunn. Den indianske kulturarven er fortsatt tydelig på hele kontinentet, der mange stedsnavn har opprinnelse i ulike indianske språk. Avlingene europeerne fikk fra den nye verdenen – som poteter, tomater og mais – er nå vanlige varer over hele verden.