Inuitt etnisitet - topp land
Inuitt etnisitet er vanlig i følgende land, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen etnisitet
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere med Inuitt etnisitet i det landet.
Inuitt etnisitet
Inuittene er urbefolkningen i det arktiske Alaska, Nord-Canada, Grønland og Sibir. For tiden finnes det rundt 200 000 inuitter, som trolig er etterkommerne fra en av de siste migrasjonsbølgene fra Nordøst-Asia over Beringstredet under den siste istiden. Inuittkulturen har utviklet sine egne metoder for å overleve i noen av verdens tøffeste miljøer. De oppfant verktøyer for jakt og fiske med de få materialene de fant, inkludert hundesleder og isolerte kajakker. De har også gjort enkelte genetiske tilpasninger til miljøet de bor i: Inuittene har utviklet en evne til å overleve på et kosthold med høyt innhold av animalsk protein og ekstremt høyt innhold av fett, siden det finnes svært få planter som er egnet for spising.