Amazonsk urbefolkning etnisitet - topp land
Det er enda ikke nok data til å vise hvilke land hvor Amazonsk urbefolkning etnisitet er mest vanlig.
Velg en annen etnisitet for å se hvilke land den er mest vanlig.
Amazonsk urbefolkning etnisitet
De innfødte i Amazonas i dagens Brasil antas å ha sin opprinnelse fra flere bølger med nordasiatisk migrasjon over Beringstredet under siste istid (for ca. 10 000 år siden). Arkeologiske beviser tyder på noen store bosettinger med komplekse sosiale strukturer og et levebrød basert på jakt, innsamling, fiske og enkelt jordbruk. Urbefolkningen i Amazonas – som ble delt inn i to undergrupper kjent som Tupi og Tapuia – ble først oppdaget av portugisiske oppdagelsesreisende i 1500. Den opprinnelige Amazonas-befolkningen ble senere utsatt for slaveri, aggressiv misjonering, tvungen migrasjon, og ødeleggelse av miljøet på grunn av gummihandel. I de senere årene har den brasilianske regjeringen vedtatt lover som beskytter kulturen og landet til urfolksgrupper. Innfødte i regionen har benyttet seg av forskjellige økologisk ressurser i regnskogen i tusenvis av år; noen stammer er velkjent for jakt med blåsepiler, dyppet i gift de finner på huden til amazonasfrosker.