Kinesisk og vietnamesisk etnisitet - topp land
Kinesisk og vietnamesisk etnisitet er vanlig i følgende land, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen etnisitet
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere med kinesisk og vietnamesisk etnisitet i det landet.
Vis alle land
Kinesisk og vietnamesisk etnisitet
Kina er verdens mest folkerike land, med over 50 tydelig adskilte etniske grupper. Han-folket utgjør majoriteten, med over 90 prosent. Den samme etnisitet dominerer også regionen utenfor Kina, fordi den østasiatiske regionen som strekker seg fra Kina til å omfatte Vietnam, er hjemmet til tusenvis av forskjellige etniske undergrupper, hver med sin egen kultur, er de etnisk svært lik massene av mennesker i Kina. Når det er sagt, viser forskning at vietnameserne er det eldste folket i Sørøst-Asia, og en av de første befolkningene som drev landbruk. Tusenvis av millioner etniske kinesere lever over hele Asia, sprer seg til Europa, Amerika, Oseania og Afrika – via innvandring. Nesten 40 barn blir født i Kina hvert minutt. Historien om den kinesiske sivilisasjonen strekker seg tilbake tusenvis av år, over mange dynastiske epoker, den keiserlige tidsalder, borgerkrig og kommunistiske styre. Kineseren introduserte et stort antall viktige teknologiske oppfinnelser og innovasjoner til verden, inkludert papir (tilbake på 8. århundre), kompasset og kruttet i det niende århundre, som endret krigføring og jakt for alltid.