Askenasisk-jødisk etnisitet - topp land
Askenasisk-jødisk etnisitet er vanlig i følgende land, i følge alle MyHeritage DNA brukeres data.
Velg en annen etnisitet
Prosenten representerer den andelen av MyHeritage DNA brukere med Askenasisk-jødisk etnisitet i det landet.
Vis alle land
Askenasisk-jødisk etnisitet
Askenasiene er en europeisk jødisk diaspora som sporer sitt felles opphav tilbake til Tyskland og Frankrike, og senere til den østlige migrasjonen mot Polen og de slaviske landene. Grunnet tradisjonelle ekteskapsforordninger og segregering mot omkringliggende kulturer, er den askenasisk-jødiske befolkningen genetisk svært tett sammenknyttet. På grunn av forfølgelse, folkemord og Holocaust har de askenasiske jødene migrert over hele verden, med de største befolkningsgruppene i USA og Israel, med betydelige befolkningsgrupper i Amerika, det tidligere Sovjetunionen og i Sør-Afrika og Australia. Jødisk kultur legger vekt på læring, noe som kan forklare at jøder – som kun utgjør rundt 0,2 prosent av verdens befolkning – utgjør nærmere en firedel av alle vinnere av Nobelpriser.