Peder Olsen Grytbak Rindal

Født:18. okt 1865 I:  Rindal
Død:6. feb 1942 (i en alder av 76)I:  Rindal
Informasjon
Begivenheter
Tidslinje

Bilder

Se album 

Nærmeste familie

Sigrid Rindal (født Larsdotter)
Hans kone
Ingeborg Stølan
Hans datter
  

Kildehenvisninger

Pålitelighet: Sekundærkilde
Dato: 7. nov 2015
Henvisningstekst:
Lagt til via Instant Discovery™

Biografi

"PRESTLYKKJA"

Gardsnr.18,bruksnr.76,av skyldmark 0,01.

Peder Olson Grytbakk bykslet seg jord av Prestegarden i 1898 og bygde opp de husa som er her. Han flyttet til Grinna og seinare til Midtbø.

"GRINNA", under Rindal.

Gardsnr. 18 og 88, bruksnr. 30, av skyldmark 0,02

Peder Olson Grytbakk bygde dette huset først på 1900-talet.

I 1922 fikk han seg ny tomt og bygde opp Midtbø, der det er gjort mer greie for familien hans.

"MIDTBØ", under Rindal.Gardsnr. 18, bruksnr. 32, av skyldmark 0,00.Peder Olson Grytbakk kjøpte seg hustomt av Lykkja og bygde seg hjem her i 1922. Han hadde først bygd i Prestlykkja og senere i Grinna, men flytta så hit for å vere nærmere sentrum med urmakerhåndverket sitt. Peder Olson var f.1865 på plassen Høyløholtet under Grytbakk. Han drev først som tømmermann,men lærte seg sien urmakerhåndverket av Anders Lomundal og Peder Bjørnås i Sæterøya.Peder var i Amerika tre ganger, men etter at han kom hjem siste gangen var det bare urmakeryrket han drev. Utenom dette var han en fyraug stakall og ferm famntakar, som det ennå går stort ord om mellom de eldre.

Peder og Sigrid Larsdotter Rindalsbogen, de hadde 10 barn. Peder hadde 2 barn før han var gift.

. Nr. 1 . John f.1888. Hans mor var Rannei mikkelsdr. Røen.f.1862 fra Nestua Røen i Bukta. og far var Peder Olsen Grytbak .Han ble født 25 mars 1888 Denne Rannei hadde også en sønn fra før (John f, 21 februar1883 ) Alså 3 stk. John .

Nr. 2 f John f. 1888 utvandret til Amerika i 1910. Han ble født 9 september 1888 av foreldrene . Pike Gjertrud Larsdatter Foseide og ugift Urmaker Peder Olsen Grytbak, ) )Jon giftet seg med Kristine Larsdr.Trønsdal, f, 1888, fra Trøknholten,

Peder Olsen Rindal og Sigrid Larsdatter Rindalsbogen giftet seg 15 februar1889 og de fikk sitt første barn 25 juni 1889.

3. Ole f. 1889 . 4. Lars f. 1890. 5. Mikal. 1892 6. Ingeborg f. 1894 . 7. Marie f. 1896 8. Beret f. 1898. 9. Lina f. 1900. 10. Lars f. 1902. 11. Peder f .1904 . Johanna f. 1906. .

1900 telling for 1567 Rindalens Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Uthus Tal pers. Pers. tilstades Pers. heimehøyrande Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage 156 79 Rindals 3 Under 18 11 Prestløkken n 8 7 8 n n n n n n Hushald nr.

Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.

900 1 Peder Olsen Grytbak m f Aasen Hf g Jernbanearbeider 1866 T N S

901 Sigri Larsdtr. k b Hm g Steller huset 1870 T N S

902 Ole Pedersen m b S ug Søn 1889 T N S

903 Mikal Pedersen m b S ug Son 1891 T N S

904 Ingeborg Pedersdtr. k b D ug Datter 1894 T N S

905 Marie Pedersdtr. k b D ug Datter 1896 T N S

906 Berret Pedersdtr. k b D ug Datter 1898 T N S

907 Lina Larsdtr. k D ug Datter 03091900 T N S

Søk etter forfedre:
Søk
Søk

Last ned eksepsjonell slektsforskningssoftware helt gratis

Morsom og enkel å bruke
Importerer enkelt dine GEDCOM-filer
Smart Matching™-teknologi
Støtter 40 språk