Peder Sigvart Stølan

Født:8. juli 1916 I:  Rimstad-Tingvoll Kom.
Død:8. mar 2001 (i en alder av 84)I:  Holmestrand Sykehjem
Informasjon
Begivenheter
Tidslinje

Bilder

Se album 

Nærmeste familie

Kristian Stølan
Hans far
Ingeborg Stølan
Hans mor
Magnar Stølan
Hans bror
Sigrid Furu (født Stølan)
Hans søster
Harald Stølan
Hans bror
Erling Stølan
Hans bror
Thorleif Stølan
Hans bror
Magnhild Sanner (født Stølan)
Hans søster
kåre Stølan
Hans bror

Yrke

Formann på Nordisk

Kontaktinformasjon

Peder Sigvard Stølan, Parkveien 15, 3080 Holmestrand

Kildehenvisninger

Pålitelighet: Sekundærkilde
Dato: 7. nov 2015
Henvisningstekst:
Lagt til via Instant Discovery™

Biografi

Peder Sigvardt Stølan, født 8 juli 1916.

Peder er født i Øyegaarden ( Fabrikkgården ) på Tingvoll i Nordmøre.

Senere bodde de på Midtbø.

Da han var omkring 9 år kom han til Hannem og skulle være der.

Da han hadde vært der ca. 1 år hadde han en gang besøk av moren sin og broren Magnar. Han skulle følge de et stykke på hjemveien, men han nektet å gå tilbake, så han ble med hjem istedet.

Dette var i 1926.Da han var 14 år kom han til Stølå. Det var gården til Tore Meisingseth. Der lærte han å kjøre bil. ( Med Stølbilen.) Meisingseth hadde tre barn. Olaf og Anna som var litt yngre og Erling som var en del år eldre enn Peder. Erling var 96 år da han fortalte min mann og meg, at Kristian hadde kommet til hans far og spurt om det kunne være noen mulighet til at Peder kunne få et par hoppski, fordi han var så flink til å hoppe. Da ble det ringt til OSLO og bestilt virke.

Det var hicory som ble sendt med toget til Tingvoll. Erling lagde ski til Peder på møbelfabrikken der. Han mistet en finger under dette arbeidet. Siden kjørte de Peder til hoppbakker slik at han kunne trene. Han var med i sangkor og var flink til å svømme. Han var dessuten veldig populær hos damene har Olaf fortalt meg.

En gang la han seg på gulvet i bilen og kikket ut gjennom et hull. Så kjørte han nedover Tingvollvågen, og folk kunne ikke se noen fører i bilen.

Han var der i 5 år.

Han begynte å arbeide på Prestegarden i Tingvoll.

I perioder drev han gården alene da forpakteren hadde en gård i Klæbu som han var mye på.

Om morgenen leverte de melk til Tuberkulosesanatoriet, og om kvelden leverte de melk til 40 kunder ved Fabrikken. Han kjørte melk med en liten lastebil.

Han ble tatt ut til å hoppe i Holmenkollen i 1937, men det ble ikke noe av, for han ble innkalt i militæret.

Han var på en skyteskole i Elverum. De skulle lære opp gamle militære. Han var på Majorstua, Trandum og flere andre steder. De ble kalt, det reisende kompani. Han var 6 mnd. i Garden. Mens han var der ble Prins Harald døpt. Kronprins Olav spanderte laks og banan. Peder spiste en banan som lå på talerkenen ved

siden, for der var det ingen. Det fikk han straff for. Det var mye laks til overs, så mange hadde laks med på rommet sitt om kvelden.

Peder var på Kongsgården på Bygdø, Skaugum og Akershus festning.

Etter militæret reiste han tilbake til Tingvoll og Prestegarden.

I 1939 reiste han til Våle i Vestfold. Der begynte han og jobbe på gården til Loenichen på Klevjer.

Loenichen var mye på Stølå hos Tore Meisingseth om sommerene da han var ung, så Meisingseth hadde anbefalt Peder til jobben.En gang sa Loenichen at den som kan løfte denne traktoren med denne sekken på, skal få sekken. Peder løftet opp traktoren bak med sekken på. Så tok han den på nakken å gikk hjem. Det var hvete i den. Han ble ikke lenge her. Han forlovet seg med Lina lillejulaften 1939. Ble utkalt i krigen, og møtte i Trondhjem 15 januar 1940. Ble sendt til Vadsø, gikk nøytralitetsvakt. Gikk på ski over fjellet fra Svanvik til Kirkenes. Han var i Trønderbataljonen. Den ble regnet for den beste skibataljonen Norge hadde. Altabataljonen og Trønderbataljonen skulle gå på ski fra Laangen over fjellet til Grattangen og Bjerkvik. Sent på kvelden ble de overasket av snøstorm. Altabataljonen stoppet og slo leir, men Trønderbataljonen fortsatte til Grattangen. De kom dit trette og våte og skulle overnatte i et hus der noen jenter sa det var så god plass, men de varsla tyskerne og da de kom måtte de hoppe ut vinduene på baksiden av huset, få på seg skiene i full fart å stikke. Det var en bratt skråning her, så Tyskerne torte ikke stå der på ski. Neste dag kom også Altabataljonen dit. De trodde Trønderne var Tyskere og begynte å skyte. De måtte ringe med matklokka for å få de til å forstå at de var Norske. ( Se privat ) Tyskerne hadde rømt om natten.

Det var den 22 APRIL 1940.Peder giftet seg med Lina 04-10-1940 i Våle kirke. Vielsen var av Prest Storesund. Det var et voldsomt regnvær, og da de sprang ned til drosjen som ventet, sa drosjesjaføren, (som var Arne Hvitstein) nå er det værste igjen. Dagen etter reiste de til langøya for å bo og arbeide. De ble der bare et 1/2 år, så flyttet de til Røningen på Hengsrud i våle. Der bodde de i et lite værksted med 1 rom og en gang som det var noen skap i, men alt i skapene ble vått near det regnet . Der ble jeg og Kåre født. I 1944 flyttet de til Østre Holm som tilhørte Solveig Gjersvik på Søndre Håkastad i Våle. Peder hadde arbeidet på Lofstad hos Hans Conrad Meyer. Han begynte på Fabrikken I Holmestrand ( Aluminiumen) Ofte gikk han att og fram på jobben. Han jobbet i valseverket. En gang fikk han over seg en blokk på flere 100 grader, og fikk et stort brannsår på magen. Han hadde store smerter i flere uker. I 1962 ble han formann. Han jobbet 3 skift i alle disse årene. Han var sterk og var en pliktoppfyllende arbeidskar.

Der ble han til han gikk av med fortidspensjon 4 mnd. før pensjonsalder som var 67 år. Det var i 1983.I 1953 bygget de hus i Parkveien i Holmestrand og flyttet dit. Han var kasserer i skigruppa og Formann i friidrett i flere år. To år etter fikk Grete, Arne Vidar og Mamma tuberkulose og alle tre kom på Rove Sanatoriet i løpet av et par dager. Stor ståhei med vasking av hus, handling og navning av klær. Mamma måtte ligge i sengen i 2 mnd. Vi barna fikk ikke lov å besøke henne. Pappa jobbet bare formiddagsskift i denne perioden. Hver dag når han kom fra jobb gikk han innom Rove og besøkte Mamma. Noen ganger møtte Kåre og jeg Pappa når han sluttet på jobb. Da gikk vi på Melkebaren og spiste grøt. Bestemor fortalte meg en gang at da Peder var ganske liten fikk han en brødskive, men han likte ikke pålegget. Da sa han "Ta at brødskiva di kadaverap" Jeg husker en episode når vi flyttet til Holmestrand. Det var min første dag på ny skole. Jeg var nesten 12 år og begynte i 6. klasse. Klassen sto oppstilt når vi skulle inn til time. Jeg sto bakerst ved jentene og var veldig fremmen og sjenert og guttene sto bak oss. En av guttene begynte å snakke om en mann som hadde hjulpet å bære murstein pêa et nybygg i nærheten. Han hadde løftet og bært så mange sten på en gang og han var veldig sterk. Jeg forstod at det var pappa han snakket om, og jeg vokste ganske mye og var veldig stolt, selv om jeg var minst i klassen.

Dobbeltbryllup4 oktober 1940 : med søstrene Lina og Berta.

Stølan. Peder Sigvard Stølan.f.8-7-1916 Jordarbeider Langøya.

og Lina Susanna Stordalan f. 18-7-1814 Syerske Kolsås.

Forlovere:Grbr. Georg Loennechen Klevjer. og Snekker,Herman Andersen Klevjer.

Fedre.Skomaker Kristian Martinussen Stølan. og Grbr Steinar Olsen Stordalen

Gert Einar Grødal. f .8 april 1917 Gardsarbeider Kolsås.

og Berta Bergitte Stordalen Arbeiderske Kolsås

Forlovere .GrbrPeder Kristensen Hals. og Gardsgutt Magnus Nilsen Hals.

Fedre. Gardsarbeider Gunnar Halvorsen Grødal og Grbr,Steinar Olsen Stordalen

Lysning forlangt. 17 september .inntatt i N.L. 20 september 1940. Viet 4 oktober 1940 i Våle Kirke.

++Den dagen mistet Trønderbataljonen 35 mann, deriblant alt befalet sitt.

Peder Sigvardt Stølan, født 8 juli 1916.

&nbsp

Peder er født i Øyegaarden ( Fabrikkgården ) på Tingvoll i Nordmøre.

Senere bodde de på Midtbø.

Da han var omkring 9 år kom han til Hannem og skulle være der.

Da han hadde vært der ca. 1 år hadde han en gang besøk av moren sin og broren Magnar. Han skulle følge de et stykke på hjemveien, men han nektet å gå tilbake, så han ble med hjem istedet.

Dette var i 1926.Da han var 14 år kom han til Stølå. Det var gården til Tore Meisingseth. Der lærte han å kjøre bil. ( Med Stølbilen.) Meisingseth hadde tre barn. Olaf og Anna som var litt yngre og Erling som var en del år eldre enn Peder. Erling var 96 år da han fortalte min mann og meg, at Kristian hadde kommet til hans far og spurt om det kunne være noen mulighet til at Peder kunne få et par hoppski, fordi han var så flink til å hoppe. Da ble det ringt til OSLO og bestilt virke.

Det var hicory som ble sendt med toget til Tingvoll. Erling lagde ski til Peder på møbelfabrikken der. Han mistet en finger under dette arbeidet. Siden kjørte de Peder til hoppbakker slik at han kunne trene. Han var med i sangkor og var flink til å svømme. Han var dessuten veldig populær hos damene har Olaf fortalt meg.

En gang la han seg på gulvet i bilen og kikket ut gjennom et hull. Så kjørte han nedover Tingvollvågen, og folk kunne ikke se noen fører i bilen.

Han var der i 5 år.

Han begynte å arbeide på Prestegarden i Tingvoll.

I perioder drev han gården alene da forpakteren hadde en gård i Klæbu som han var mye på.

Om morgenen leverte de melk til Tuberkulosesanatoriet, og om kvelden leverte de melk til 40 kunder ved Fabrikken. Han kjørte melk med en liten lastebil.

Han ble tatt ut til å hoppe i Holmenkollen i 1937, men det ble ikke noe av, for han ble innkalt i militæret.

Han var på en skyteskole i Elverum. De skulle lære opp gamle militære. Han var på Majorstua, Trandum og flere andre steder. De ble kalt, det reisende kompani. Han var 6 mnd. i Garden. Mens han var der ble Prins Harald døpt. Kronprins Olav spanderte laks og banan. Peder spiste en banan som lå på talerkenen ved

siden, for der var det ingen. Det fikk han straff for. Det var mye laks til overs, så mange hadde laks med på rommet sitt om kvelden.

Peder var på Kongsgården på Bygdø, Skaugum og Akershus festning.

Etter militæret reiste han tilbake til Tingvoll og Prestegarden.

I 1939 reiste han til Våle i Vestfold. Der begynte han og jobbe på gården til Loenichen på Klevjer.

Loenichen var mye på Stølå hos Tore Meisingseth om sommerene da han var ung, så Meisingseth hadde anbefalt Peder til jobben.En gang sa Loenichen at den som kan løfte denne traktoren med denne sekken på, skal få sekken. Peder løftet opp traktoren bak med sekken på. Så tok han den på nakken å gikk hjem. Det var hvete i den. Han ble ikke lenge her. Han forlovet seg med Lina lillejulaften 1939. Ble utkalt i krigen, og møtte i Trondhjem 15 januar 1940. Ble sendt til Vadsø, gikk nøytralitetsvakt. Gikk på ski over fjellet fra Svanvik til Kirkenes. Han var i Trønderbataljonen. Den ble regnet for den beste skibataljonen Norge hadde. Altabataljonen og Trønderbataljonen skulle gå på ski fra Laangen over fjellet til Grattangen og Bjerkvik. Sent på kvelden ble de overasket av snøstorm. Altabataljonen stoppet og slo leir, men Trønderbataljonen fortsatte til Grattangen. De kom dit trette og våte og skulle overnatte i et hus der noen jenter sa det var så god plass, men de varsla tyskerne og da de kom måtte de hoppe ut vinduene på baksiden av huset, få på seg skiene i full fart å stikke. Det var en bratt skråning her, så Tyskerne torte ikke stå der på ski. Neste dag kom også Altabataljonen dit. De trodde Trønderne var Tyskere og begynte å skyte. De måtte ringe med matklokka for å få de til å forstå at de var Norske. ( Se privat ) Tyskerne hadde rømt om natten.

Det var den 22 APRIL 1940.Peder giftet seg med Lina 04-10-1940 i Våle kirke. Vielsen var av Prest Storesund. Det var et voldsomt regnvær, og da de sprang ned til drosjen som ventet, sa drosjesjaføren, (som var Arne Hvitstein) nå er det værste igjen. Dagen etter reiste de til langøya for å bo og arbeide. De ble der bare et 1/2 år, så flyttet de til Røningen på Hengsrud i våle. Der bodde de i et lite værksted med 1 rom og en gang som det var noen skap i, men alt i skapene ble vått near det regnet . Der ble jeg og Kåre født. I 1944 flyttet de til Østre Holm som tilhørte Solveig Gjersvik på Søndre Håkastad i Våle. Peder hadde arbeidet på Lofstad hos Hans Conrad Meyer. Han begynte på Fabrikken I Holmestrand ( Aluminiumen) Ofte gikk han att og fram på jobben. Han jobbet i valseverket. En gang fikk han over seg en blokk på flere 100 grader, og fikk et stort brannsår på magen. Han hadde store smerter i flere uker. I 1962 ble han formann. Han jobbet 3 skift i alle disse årene. Han var sterk og var en pliktoppfyllende arbeidskar.

Der ble han til han gikk av med fortidspensjon 4 mnd. før pensjonsalder som var 67 år. Det var i 1983.I 1953 bygget de hus i Parkveien i Holmestrand og flyttet dit. Han var kasserer i skigruppa og Formann i friidrett i flere år. To år etter fikk Grete, Arne Vidar og Mamma tuberkulose og alle tre kom på Rove Sanatoriet i løpet av et par dager. Stor ståhei med vasking av hus, handling og navning av klær. Mamma måtte ligge i sengen i 2 mnd. Vi barna fikk ikke lov å besøke henne. Pappa jobbet bare formiddagsskift i denne perioden. Hver dag når han kom fra jobb gikk han innom Rove og besøkte Mamma. Noen ganger møtte Kåre og jeg Pappa når han sluttet på jobb. Da gikk vi på Melkebaren og spiste grøt. Bestemor fortalte meg en gang at da Peder var ganske liten fikk han en brødskive, men han likte ikke pålegget. Da sa han "Ta at brødskiva di kadaverap" Jeg husker en episode når vi flyttet til Holmestrand. Det var min første dag på ny skole. Jeg var nesten 12 år og begynte i 6. klasse. Klassen sto oppstilt når vi skulle inn til time. Jeg sto bakerst ved jentene og var veldig fremmen og sjenert og guttene sto bak oss. En av guttene begynte å snakke om en mann som hadde hjulpet å bære murstein pêa et nybygg i nærheten. Han hadde løftet og bært så mange sten på en gang og han var veldig sterk. Jeg forstod at det var pappa han snakket om, og jeg vokste ganske mye og var veldig stolt, selv om jeg var minst i klassen.

&nbsp

Dobbeltbryllup4 oktober 1940 : med søstrene Lina og Berta.

Stølan. Peder Sigvard Stølan.f.8-7-1916 Jordarbeider Langøya.

og Lina Susanna Stordalan f. 18-7-1814 Syerske Kolsås.

Forlovere:Grbr. Georg Loennechen Klevjer. og Snekker,Herman Andersen Klevjer.

Fedre.Skomaker Kristian Martinussen Stølan. og Grbr Steinar Olsen Stordalen

&nbsp

Gert Einar Grødal. f .8 april 1917 Gardsarbeider Kolsås.

og Berta Bergitte Stordalen Arbeiderske Kolsås

Forlovere .GrbrPeder Kristensen Hals. og Gardsgutt Magnus Nilsen Hals.

Fedre. Gardsarbeider Gunnar Halvorsen Grødal og Grbr,Steinar Olsen Stordalen

Lysning forlangt. 17 september .inntatt i N.L. 20 september 1940. Viet 4 oktober 1940 i Våle Kirke.

&nbsp

++Den dagen mistet Trønderbataljonen 35 mann, deriblant alt befalet sitt.
Søk etter forfedre:
Søk
Søk

Last ned eksepsjonell slektsforskningssoftware helt gratis

Morsom og enkel å bruke
Importerer enkelt dine GEDCOM-filer
Smart Matching™-teknologi
Støtter 40 språk