MyHeritage DNA Helse+Ane
US $ 199‎
+ frakt

Gjeldende liste over tilstander og gener

Helserapportene dine inkluderer:
29 Genetiske risiko- og bærerstatusrapporterPolygeniske risikorapporter for hjertesykdom, brystkreft og diabetes type 2 (tilgjengelig for personer som er av hovedsakelig europeisk herkomst)
Vi jobber med å legge til rapporter for flere tilstander de neste månedene.
MyHeritage DNA Helse+Ane
US $ 199‎
+ frakt

3 polygeniske risikorapporter

Tilstand
Gener

 • Female breast cancer
  Polygeniske
 • Hjertesykdom
  Polygeniske
 • Type 2 diabetes
  Polygeniske

11 monogeniske risikorapporter

Tilstand
Gener

 • Alfa-1 antitrypsinmangel
  SERPINA1
 • Cøliaki
  HLA-DQA1, HLA-DQB1
 • Crohn's disease
  NOD2
 • G6PD-mangel
  G6PD
 • Hereditary BRCA cancers
  BRCA1, BRCA2
 • Arvelig hemokromatose
  HFE
 • Arvelig trombofili
  F2, F5, PROC, PROS1
 • Late-onset Alzheimer's disease
  APOE
 • Late-onset Parkinson's disease
  GBA, LRRK2
 • MUTYH-associated colorectal cancer
  MUTYH

15 rapporter om bærerstatus

Tilstand
Gener

 • Charcot-Marie-Tooth disease (CMT)
  MPZ
 • Cystisk fibrose
  CFTR
 • Familial dysautonomia
  IKBKAP
 • Fanconi anemia
  FANCC
 • Gauchers sykdom
  GBA
 • GRACILE syndrome
  BCS1L
 • Limb-Girdle Muscular Dystrophy Type 2D
  SGCA
 • Mucolipidosis type IV (ML4)
  MCOLN1
 • Niemann-Pick disease
  SMPD1
 • Nonsyndromic hearing loss (connexin 26)
  GJB2
 • Porphyria cutanea tarda
  HFE
 • Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata Type 1
  PEX7
 • Seglcelleanæmi
  HBB
 • Tay-Sachs syndrom
  HEXA
 • Usher syndrome IIA
  USH2A