MyHeritage DNA Helse sett
Kun$99‎
$199‎
+ frakt

Gjeldende liste over tilstander og gener

Helserapportene dine inkluderer:
42 Genetiske risiko- og bærerstatusrapporterPolygeniske risikorapporter for tilstander som hjertesykdom, brystkreft og diabetes type 2 (tilgjengelig for personer som er av hovedsakelig europeisk herkomst)Risikorapporter for 103 varianter på BRCA1/BRCA2-genene
Vi jobber med å legge til rapporter for flere tilstander de neste månedene.
MyHeritage DNA Helse sett
Kun$99‎
$199‎
+ frakt

5 polygeniske risikorapporter

Tilstand
Gener
Antall varianter

 • Brystkreft hos kvinner
  Polygeniske
  Mange
 • Hjertesykdom
  Polygeniske
  Mange
 • Høyt blodtrykk
  Polygeniske
  Mange
 • Fedme og høy BMINY
  Polygeniske
  Mange
 • Diabetes type 2
  Polygeniske
  Mange

14 monogeniske risikorapporter

Tilstand
Gener
Antall varianter

 • Alfa-1 antitrypsinmangel
  SERPINA1
  2
 • Arvelig BRCA-krefttyperoppdatert
  BRCA1, BRCA2
  103
 • Arvelig hemokromatose
  HFE
  2
 • Arvelig trombofili
  F2, F5, PROC, PROS1
  4
 • Crohns sykdom
  NOD2
  2
 • Cøliaki
  HLA-DQA1, HLA-DQB1
  2
 • G6PD-mangel
  G6PD
  2
 • MUTYH-assosiert kolorektalkreft
  MUTYH
  4
 • Mottakelighet for HIV-1-infeksjon
  CCR5
  1
 • Mottakelighet for malign hypertermi
  RYR1
  1
 • Sen utvikling av Alzheimers sykdom
  APOE
  2
 • Sen utvikling av Parkinsons sykdom
  GBA, LRRK2
  2

23 rapporter om bærerstatus

Tilstand
Gener
Antall varianter

 • Ataxia telangiectasia-syndrom
  ATM
  2
 • Bardet-Biedl-syndrom 2NY
  BBS2
  2
 • Congenital amegakaryocytic thrombocytopenia (CAMT)NY
  MPL
  1
 • Canavans sykdom
  ASPA
  3
 • Cystisk fibrose
  CFTR
  20
 • Familiær dysautonomi
  IKBKAP
  1
 • Familiær middelhavsfeber (FMF)
  MEFV
  7
 • Fanconis anemi
  FANCC
  4
 • Gauchers sykdom
  GBA
  2
 • Glykogenlagringssykdom type 1A
  G6PC
  5
 • GRACILE-syndrom
  BCS1L
  1
 • Arvelig fruktoseintoleranseNY
  ALDOB
  4
 • Joubert-syndrom 2NY
  TMEM216
  1
 • Limb-girdle muskeldystrofi type 2D
  SGCA
  1
 • Mucolipidose type IV (ML4)
  MCOLN1
  1
 • Niemann-Picks sykdom
  SMPD1
  4
 • Ikke-syndromisk hørselstap (connexin 26)
  GJB2
  4
 • Rhizoemlisk chondrodysplasia punctata type 1
  PEX7
  1
 • Seglcelleanæmi
  HBB
  1
 • Tay-Sachs syndrom
  HEXA
  7
 • Tyrosinemi type INY
  FAH
  4
 • Usher-syndrom IIA
  USH2A
  1
 • Usher-syndrom type 3
  CLRN1 (USH3)
  2