MyHeritage DNA Helse+Anersett
US $ 199‎
+ frakt

Gjeldende liste over tilstander og gener

Helserapportene dine inkluderer:
27 Genetiske risiko- og bærerstatusrapporterPolygeniske risikorapporter for hjertesykdom, brystkreft og diabetes type 2 (tilgjengelig for personer som er av hovedsakelig europeisk herkomst)Risikorapporter for 15 varianter på BRCA1/BRCA2-genene
Vi jobber med å legge til rapporter for flere tilstander de neste månedene.
MyHeritage DNA Helse+Anersett
US $ 199‎
+ frakt

3 polygeniske risikorapporter

Tilstand
Gener
Antall varianter

 • Brystkreft hos kvinner
  Polygeniske
  Mange
 • Hjertesykdom
  Polygeniske
  Mange
 • Diabetes type 2
  Polygeniske
  Mange

11 monogeniske risikorapporter

Tilstand
Gener
Antall varianter

 • Alfa-1 antitrypsinmangel
  SERPINA1
  2
 • Cøliaki
  HLA-DQA1, HLA-DQB1
  2
 • Crohns sykdom
  NOD2
  2
 • G6PD-mangel
  G6PD
  2
 • Arvelig BRCA-krefttyper
  BRCA1, BRCA2
  15
 • Arvelig hemokromatose
  HFE
  2
 • Arvelig trombofili
  F2, F5, PROC, PROS1
  4
 • Sen utvikling av Alzheimers sykdom
  APOE
  2
 • Sen utvikling av Parkinsons sykdom
  GBA, LRRK2
  2
 • MUTYH-assosiert kolorektalkreft
  MUTYH
  4

13 rapporter om bærerstatus

Tilstand
Gener
Antall varianter

 • Cystisk fibrose
  CFTR
  20
 • Familiær dysautonomi
  IKBKAP
  1
 • Fanconis anemi
  FANCC
  4
 • Gauchers sykdom
  GBA
  2
 • GRACILE-syndrom
  BCS1L
  1
 • Limb-girdle muskeldystrofi type 2D
  SGCA
  1
 • Mucolipidose type IV (ML4)
  MCOLN1
  1
 • Niemann-Picks sykdom
  SMPD1
  4
 • Ikke-syndromisk hørselstap (connexin 26)
  GJB2
  4
 • Rhizoemlisk chondrodysplasia punctata type 1
  PEX7
  1
 • Seglcelleanæmi
  HBB
  1
 • Tay-Sachs syndrom
  HEXA
  7
 • Usher-syndrom IIA
  USH2A
  1