MyHeritage DNA Helse sett
Kun$99‎
$199‎
+ frakt

Rapporter om bærerstatus

Få innsikt i dine 42 helsetilstander, inkludert 23 rapporter om bærerstatus

Kun$99‎
$199‎
+ frakt

Hva kan rapportene om bærerstatus fortelle meg?

Rapporten din om bærerstatus forteller deg om du er bærer av visse sykdomstilstander. Hvis både du og partneren din er bærere av den samme lidelsen, kan det være risiko for at barna deres får denne lidelsen. Når du planlegger å stifte familie, kan det anbefales å ta en gentest for å bli klar over risikoen hvis du og partneren din er bærere av en arvelig sykdom.

Motta rapporter om bærerstatus for 23 tilstander
 • Cystisk fibrose
 • Tay-Sachs syndrom
 • Fanconis anemi
 • Familiær dysautonomi
 • Seglcelleanæmi
 • Gauchers sykdom
 • Ikke-syndromisk hørselstap
 • Niemann-Picks sykdom
Prøve

Bærerstatus og familieplanlegging

Når to personer som er bærere av samme genetiske tilstand får et barn, er det 25 % sjanse for at barnet kommer til å arve en variant knyttet til økt risiko fra begge foreldrene og utvikle den tilstanden. Ofte vil barnet kun arve én kopi av varianten, og vil også bli bærer. Personer som er bærere og som planlegger å få barn, vil kanskje ønske å snakke med en genetisk rådgiver eller annet helsepersonell før graviditet for å diskutere risikohåndtering. Nære biologiske slektninger av personer som er bærere, vil kanskje også vurdere å teste seg for å vite om de er bærere.

Du er i gode hender
Testen din omfatter uavhengig legetilsyn. Du må fylle ut et spørreskjema om sykdomshistorien din før du kan ta testen. Svarene dine vil bli gjennomgått konfidensielt av en lege. Når resultatene dine er generert, vil rapportene bli gjennomgått av det kliniske teamet fra PWNHealth, som vil bestemme om det skal anbefales genetisk rådgivning. Hvis genetisk rådgivning blir anbefalt, er det inkludert som en del av tjenestene til PWNHealth.
Vår teknologi og standard

Vi bruker avansert teknologi for å analysere ditt DNA - en spesialdesignet Global Screening Array-formatbrikke, med hundretusener av strategisk utvalgte prober for å fange den største mengden av genetisk variasjon. Den nye brikken gir oss fleksibilitet til å legge til rapporter for flere forhold, uten å måtte motta en ny DNA-prøve i fremtiden.

Personvern

Ditt personvern og datasikkerhet er vår topprioritet. DNA-analyse blir utført i et CLIA-sertifisert, CAP-akkreditert laboratorium i USA for å sikre at dataene dine blir behandlet og lagret profesjonelt. DNA-data blir beskyttet av flere lag med kryptering og blir lagret på sikre servere.

GINA (Genetic Information Nondiscrimination Act – Genetisk ikke-diskriminerende artikkel) beskytter deg fra diskriminering fra arbeidsgivere og helseforsikringsselskap basert på din genetiske informasjon.
 • Du eier dine data og du kan når som helst slette dem permanent.
 • Vi vil aldri dele dine data med noen tredjepart uten ditt uttrykte samtykke. Rapportene dine vil bli delt med PWNHealth slik at legene bedre kan føre tilsyn med testen din.
 • Vi er det eneste DNA-selskapet som lover deg å aldri dele dine data med forsikringsselskaper.
Påminnelser

Helserapportene viser ikke om du har en sykdom, om du vil få den eller om barna dine vil arve den.

Disse rapportene omfatter ikke alle varianter eller alle tilstander. Det er derfor mulig at det fremdeles finnes en risiko for å være bærer selv om det ikke oppdages noen varianter knyttet til økt risiko.

Hvis du eller noen i familien din har en sykehistorie med en av de genetiske tilstandene oppført her, anbefales det at du kontakter helsepersonell for å diskutere omfattende screening.