Beregnet etnisitet

Få en mangfoldig oversikt over din opprinnelse —
2 114 regioner

Identifiserer det mest mangfoldige settet med regioner

Grunnleggerbefolkningsprosjektet

MyHeritage har identifisert unike grunnleggerbefolkninger, mennesker som har bodd på det samme stedet i mange generasjoner. Vi sendte DNA-sett til MyHeritage-brukere over hele verden, fra Usbekistan til Fiji og fra Grønland til Sør-Afrika, som ble valgt på grunnlag av sin bakgrunn som genetiske representanter for sine geografiske regioner. Dette prosjektet – det største av sitt slag som har blitt gjennomført – gjør det mulig for MyHeritage å ha mange flere etnisiteter enn noen annen større leverandør av DNA-tester.
Få en mangfoldig oversikt over din opprinnelse —
2 114 regioner